Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Nuori Lääkäri 50 vuotta sitten
Etusivu > Nuori Lääkäri 50 vuotta sitten

Nuori Lääkäri 50 vuotta sitten

Medisiinarien sukupuolieroista eräissä asenteissa

”Laajempaan Oulun yliopiston opiskelijoita koskevaan tutkimukseen liittyen lääketieteen opiskelijoilta tiedusteltiin eräisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviä mielipiteitä. Suoritettu esitutkimus osoitti mielenkiintoisia eroja mies- ja naisopiskelijoiden välillä.”

Aineisto ja metodit

”Oululainen medisiinarikurssi sai toisen opiskeluvuoden päättyessä erään lopputentin yhteydessä vastattavakseen kyselylomakkeen, jossa kysyttiin mm. mielipiteitä eräistä pääasiassa yhteiskunnallisista seikoista. Tenttiin osallistui 85 opiskelijaa, joista 82 vastasi lomakkeen kysymyksiin. Näistä 58 oli miehiä ja 24 naisia.”

Tulokset

”Tutkimuksessa oli kysytty mielipiteitä seitsemällätoista kysymyksellä, joihin saatujen vastausten faktorianalyysissa neljän faktorin ratkaisu osoittautui selvimmin eriytyneeksi ja parhaiten tulkittavissa olevaksi.”

”Keskiarvoprofiilit viittaavat siihen, että naiset ovat useammin samaa mieltä siitä, että Jumala (p < 0.10) ja helvetti ovat olemassa ja harvemmin eri mieltä siitä, että nykyään puhutaan aivan liikaa sukupuolivalistuksesta.”

”Toisen faktorin keskiarvoprofiilissa kiinnittyy huomio siihen, että miehet ovat useammin sitä mieltä, että taloudellisen yrittämisen vapautta on tässä maassa rajoitettu liikaa (p < 0.10) ja että veroprogressio on suhteettoman korkea. Tulos viittaa siihen, että virasta koituva taloudellinen etu on miehille tärkeämpää kuin naisille.”

”Neljännen faktorin kaksi ensimmäistä muuttujaa liittyvät yhteiskunnallisen häiriötekijöiden tukahduttamiseen. Faktori sisältää kaksi voimakkaasti autoritaarisluonteista muuttujaa: ’julkiset mielenosoitukset olisi kiellettävä’ ja ’työlaitos on oikea paikka puliukoille’. Kolmas muuttuja liittyy taloudellisen yrittämisen rajoittamiseen.”

”Profiilin mukaan neljännelle faktorille näyttää olevan tyypillistä, että miehet ovat yhteiskunnallisesti rajoittavampia kuin naiset. Naiset ovat johdonmukaisesti useammin kuin miehet eri mieltä siitä, että julkiset mielenosoitukset olisi kiellettävä ja että työlaitos on oikea paikka puliukoille (p < 0.005). Varsin mielenkiintoista on havaita, että miehet ovat naisia useammin sitä mieltä, että taloudellisen yrittämisen vapautta on tässä maassa rajoitettu liikaa (p < 0.10).”

Juttu, josta katkelmat ovat peräisin, on julkaistu alun perin Nuoren Lääkärin numerossa 6/1973.