Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kehittämisehdotukset erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelyyn
Etusivu > Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kehittämisehdotukset erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelyyn

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kehittämisehdotukset erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelyyn

Erikoislääkärikoulutuksen valintamenettely on ollut käytössä vuodesta 2019 lähtien ja nähty edistysaskeleena nuorten lääkärien keskuudessa, mutta myös kehittämiskohteita on tunnistettu. Nuorten Lääkärien Yhdistyksessä (NLY:ssä) ollaan huolestuneina kuunneltu suunnitelmia harventaa hakukertojen ja hakukohteiden määrää, mikä merkittävästi heikentäisi valmistuvien lääkäreiden mahdollisuuksia aloittaa ammatillinen jatkokoulutus. Lisäksi huolta on herättänyt kentältä kuuluvat viestit, etteivät valintamenettelyn ohjeet ja kriteerit toteudu yhtenäisesti. Valintamenettelyn käytäntöjä tulisi kehittää valintaperusteiden läpinäkyvyyden sekä hakuprosessin avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi.

NLY näkee kaksi kertaa vuodessa tapahtuvan ja useamman hakukohteen kattavan valintamenettelyn olevan oikeudenmukaisin ja tehokkain tapa ohjata lääkäreitä erikoislääkärikoulutukseen. Mikäli hakukertojen määrää harvennetaan, sillä voi olla ennalta-arvaamattomia vaikutuksia työvoiman saatavuuteen eri erikoisaloilla. Lisäksi eri aikaan eri tiedekunnista valmistuvat lisensiaatit ovat varsin epätasa-arvoisessa asemassa etenkin kevään haun osalta. Hakukohteiden vähentäminen alkuperäisestä kolmesta puolestaan entisestään vähentää mahdollisuuksia sille, että hakijat ohjautuisivat muualle kuin ensisijaiseen kohteeseensa. Mikäli hakukohteiden määrää rajataan, on täydennyshaun järjestäminen ehdoton edellytys kysynnän ja tarjonnan kohtaamiselle sekä minkäänlaisen ohjausvaikutuksen mahdollistamiselle valintamenettelyssä. Aiemmin valintamenettelyssä haasteena on ollut, ettei käytännössä muualle kuin ensisijaiseen kohteeseen ole voinut päästä, sillä jokaisella hakijalla on ollut mahdollisuus osallistua vain yhteen haastatteluun. Kansallinen yhteistyö erikoisaloittain voisi keventää haastattelujen järjestämistä siten, että pisteitä voisi hyödyntää samalla erikoisalalla eri yliopistoissa, vertailuna peruskoulutuksen yhteishaku.Tärkeimmiksi erikoisalan valintaa ohjaaviksi tekijöiksi nostaisimme kuitenkin hyvin järjestetyn koulutuksen, perehdytyksen ja toimivan työympäristön koulutuspaikoissa.

 

NLY:n tietoon on saatettu merkittäviä avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta vaurioittavia elementtejä valintamenettelyssä.

 

  1. Ensinnäkin työkokemuspisteiden laskemisen kriteerien täytyy olla läpinäkyvät ja erikoisalojen on kansallisesti sovittava, minkälaiset palvelut miltäkin alalta hyväksytään (esimerkiksi kehitysvammapoliklinikalla työskentely neurologialla tai yleislääketieteen päivystystyö yhteispäivystyksissä). Jokaiselle hakijalle tulisi tulosten yhteydessä toimittaa erittely hänen saamistaan alkupisteistä läpinäkyvyyden takaamiseksi. 

  2. Toisekseen haastatteluissa käytettävät yleiset kysymykset tulisi julkaista osana hakuohjeistusta, sillä ne ovat osan hakijoista tiedossa, mutta eivät enää mistään avoimesti saatavilla asettaen hakijat keskenään varsin eriarvoiseen asemaan.

  3. Kolmanneksi koejakson lykkäyksen hakemisesta tulisi olla selkeä ohje, kysytäänkö asiaa opintotoimistosta vai erikoisalan vastuuhenkilöltä. Lisäksi lykkäyksen perusteluihin tulisi sisältyä myös tieteellisen tutkimuksen tekeminen, sillä esimerkiksi apurahan tai post doc -paikan saaminen on ainutlaatuinen tilaisuus eikä välttämättä ole hakijan tiedossa vielä hakuaikana tai siirrettävissä tulevaisuuteen.

Koejaksojen osalta on koettu tarpeettomaksi vaivaksi ja kankeudeksi, että hakiessaan opinto-oikeuden vaihtoa toiseen yliopistoon tulee koejakso suorittaa uudelleen riippumatta erikoislääkärikoulutuksen vaiheesta. Sama koskee useamman erikoislääkäritutkinnon suorittajia, jotka ovat saattaneet jo pitkään työskennellä hakemallaan alalla, mutta päätyvät jälleen uudella erikoisalalla koejaksoa tekemään. Vähintäänkin koejaksojen sisältö tulisi olla räätälöitävissä koulutusvaiheen mukaisesti edellä mainituissa tilanteissa.

Yleisenä kehittämiskohteena NLY:ssä nähdään yliopistojen kansallisen yhteistyön ja yhteisen viestinnän kehittäminen. Tämä pätee edellä kuvattuihin hakukohteiden ja -kertojen määrää rajaaviin seikkoihin sekä valintamenettelyn kriteerien ja ohjeiden selkeyteen sekä tulkintoihin. Lisäksi jatkossa valtakunnallisilla nettisivuilla tulisi julkaista kansalliset tilastot avoinna olevista paikoista, hakijamääristä, ehdollisen ja lopullisen opinto-oikeuden saaneista sekä pisterajoista ja hyväksyttyjen koejaksojen osuuksista.

 

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen puolesta,

Jesper Perälä
Hallituksen puheenjohtaja
jesper.perala@nly.fi

Sara Kaartinen
Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja
sara.kaartinen@nly.fi