Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Onko NLY tärkeä?
Etusivu > Onko NLY tärkeä?

Onko NLY tärkeä?

Alkuvuoden aikana postiluukusta tupsahtaneet lääkärijärjestöjen jäsenmaksulaput ovat kirvoittaneet paikoitellen vilkastakin keskustelua siitä, mitä hyötyä näistä järjestöistä oikeastaan onkaan. Joidenkin mielestä hyöty on olematon, toisille järjestäytymisen ja sen etujen arvo on itsestään selvää. 

Oman lähipiirini kollegoiden, lähinnä Nuorten Lääkärien, keskuudessa tekemäni pikaisen selvitystyön perusteella monelle tuntuu olevan kovin epäselvää, mitä esimerkiksi NLY tai Lääkäriliitto oikeastaan tekevät. Sellaiselle, joka ei itse aktiivisesti toimintaa seuraa, järjestöjen arvo jää ymmärrettävästi kirkastumatta. Yhtäältä se kertoo siitä, että järjestöt eivät ole kovin aktiivisesti onnistuneet tiedottamaan toimistaan ja onnistumisistaan, mutta toisaalta se kertoo myös siitä, että saavutettu nykytilanne on siinä määrin hyvä, ettei tällaiseen ole ollut suurempaa tarvetta ­– asiat ovat olleet hyvin ja suurimpien epäkohtien korjaamisessa on onnistuttu. Eräs haastattelemani kollega jopa arveli, että meillä on asiat nykyään niin hyvin, ettei edunvalvonnalle enää ole tarvetta! Joku toinen taas kyseenalaisti tarpeen erilliselle Nuorten Lääkärien asiaa ajavalle yhdistykselle, kun Lääkäriliitto kuitenkin valvoo kaikkien lääkärien etuja

NLY:n merkityksen arvioimiseksi on luotava silmäys siihen, mitä NLY on viime vuosina onnistunut saavuttamaan. Esimerkki onnistumisesta on vaikkapa kaksoislaillistuksen poistaminen, jonka eteen NLY teki pitkään ja uutterasti töitä, kunnes tavoite saavutettiin. NLY:llä oli merkittävä osuus myös taannoisessa päivystyskorvausuudistuksessa, jonka merkitys paljon päivystäville Nuorille Lääkäreille on ilmeinen. Lisäksi Lääkärisopimukseen on saatu vuosien varrella lukuisia pienempiä muutoksia, jotka ovat parantaneet asemaamme pieni askel kerrallaan. Mainitut asiat ovat koskettaneet enimmäkseen Nuoria Lääkäreitä, eivätkä ne siksi ole välttämättä nousseet aivan tärkeimmiksi asioiksi Lääkäriliiton asialistalla. Tämän vuoksi on ollut tärkeää, että meillä Nuorilla Lääkäreillä on ollut oma etujärjestö, joka ajaa erityisesti meidän etuamme.

Näistä merkittävistä saavutuksista huolimatta NLY:n merkityksen voidaan odottaa lähivuosina vielä kasvavan. Paljon puhuttu sote-uudistus lähestyy vääjäämättä, ja sen yksityiskohtien ollessa vielä monilta osin avoinna on uudistuksiin vaikuttaminen erityisen tärkeää juuri nyt. Kun samaan aikaan sote-myllerryksen kanssa kohtaamme vielä erikoistumisuudistuksen, on Nuorten Lääkärien asema muuttumassa olennaisesti. Jos palvelujärjestelmämme uudistusten myötä sirpaloituu, on epäselvää, miten tulevaisuudessa saavutamme erikoistumiskoulutuksen tavoitteet. Jos lääkärit jatkossa alkavat kilpailla potilaista, uhkaa tämä erikoistuvien lääkärien kouluttautumista erityisesti toimenpidealoilla, sillä kukapa haluaisi kouluttaa nuoresta kollegasta itselleen kilpailijaa. Oman jännitteensä tilanteeseen tuo vielä lisääntyvä lääkärikoulutus ja ulkomailla opiskelevien suomalaismedisiinarien suuri määrä.

Tuleviin uudistuksiin vaikuttamiseksi on tärkeää, että lääkärijärjestöt edustavat lääkärikuntaa laajasti. Mikäli rivimme alkavat rakoilla ja järjestöjen jäsenmäärät laskea, tulee uudistuksiin vaikuttamisesta selvästi aiempaa vaikeampaa. Nuorten Lääkärien asemaa edistää parhaiten elinvoimainen NLY, joka edustaa Nuoria Lääkäreitä mahdollisimman laajasti. NLY on tärkeä – ja sinä teet siitä tärkeän!

LL Anselm Tamminen

Kirjoittaja on Satakunnan keskussairaalassa kirurgiaan erikoistuva lääkäri ja mm. NLYn ja Lääkäriliiton edunvalvontavaliokuntien jäsen