Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Opiskelijat kaipaavat lisää tietoa erikoistumiskoulutuksesta
Etusivu > Opiskelijat kaipaavat lisää tietoa erikoistumiskoulutuksesta

Opiskelijat kaipaavat lisää tietoa erikoistumiskoulutuksesta

Näin viidennen vuoden lääketieteen kandidaattina sitä on alkanut jo miettimään valmistumisen jälkeistä aikaa. Aionko erikoistua? Mikä erikoisala minua kiinnostaa? Missä tulevaisuuden työpaikkani olisi? Kliinisistä kursseista muutamat ovat saaneet minut kiinnostumaan tietyistä erikoisaloista enemmän kuin toisista ja Erikoisalani.fi – verkkopalvelun sivut ovat kyllä tulleet tutuiksi. Kuitenkin koen, että parhaimmat tiedot erikoistumiskoulutuksesta olen saanut kavereiden suusta kuultuna, tai kesätyöpaikoilla erikoistuvien kanssa jutellessa. Olen tehnyt päätöksen – aion erikoistua, mutta oma erikoisala on vielä etsinnässä.

Suomen Medisiinariliitto teki yhdessä Lääkäriliiton kanssa jälleen viime syksynä jokavuotiseksi muodostuneen opiskelijatutkimuksen. Tutkimukseen vastasi tällä kertaa ennätysmäärä opiskelijoita, yhteensä 2873 lääketieteen opiskelijaa 1-6. vuosikursseilta Suomesta ja ulkomailta. Tutkimuksen tuloksia on julkaistu viime aikoina esimerkiksi Lääkärilehdessä ja Lääkäriliiton nettisivuilla. Opiskelijoiden kokemukset muun muassa opetuksen laadusta, kliinisten toimenpiteiden tekemisestä tai ryhmäkoosta ovat herättäneet keskustelua eri yliopistokaupungeissa.

 

Vuonna 2017 opiskelijatutkimuksessa oli mukana eri osa-alueita, kuten opetuksen laatu ja resurssit, ulkomailla opiskelevat, opetuksen hajauttaminen, opiskelupaikan valintaan liittyvät kysymykset, kesätyöt, perehdytys, päivystys, tulevaisuuden suunnitelmat ja CanMeds-osaamisen alueet. Tulevaisuuden suunnitelmiin lukeutuivat kysymykset muun muassa erikoistumiseen liittyvistä aikeista ja tietolähteistä. Näihin kysymyksiin vastasivat 5. ja 6. vuosikurssin opiskelijat Suomesta ja ulkomailta. Opiskelijoilta kysyttiin onko hän päättänyt erikoistua, onko hän valinnut erikoisalan, kuinka paljon hän on saanut tietoa tai ohjausta erikoistumiseen liittyen ja mistä aiheista hän haluaisi saada lisätietoa.

 

Tulosten mukaan 5. ja 6. vuosikurssin opiskelijoista 22 % on päättänyt erikoistua ja on valinnut erikoisalan, 65 % on päättänyt erikoistua, mutta ei ole vielä varma erikoisalasta ja 14 % ei ole vielä tehnyt päätöstä erikoistumisesta. Tuloksista käy ilmi, että eniten tietoa ja ohjausta erikoistumiseen liittyen saatiin opiskelukavereilta, kesätöistä, ja Erikoisalani.fi – verkkopalvelusta. Seuraavaksi eniten tietoa ja ohjausta saatiin opintoihin liittyvistä harjoitteluista, Nuorten Lääkärien Yhdistyksestä tai NuoriLääkäri – lehdestä ja Lääkäriliitolta tai Lääkärilehdestä. Vähiten tietoa ja ohjausta erikoistumisesta opiskelijat saivat kliinisiltä kursseilta, kandiseuroilta tai Medisiinariliitolta, sosiaalisesta mediasta, muista lääkärijärjestöistä tai niiden lehdistä tai yliopiston opintotoimistosta tai urapalveluista.

 

Opiskelijat halusivat lisää tietoa erikoistumiskoulutuksen toteutumisesta käytännössä, erikoistumiskoulutuksen uudistuksesta, erikoistumiskoulutuksen rakenteesta ja sisällöstä, erikoisalakohtaisesta työvoimatarpeesta, lääkärin työn ja tehtävien sisällöstä eri erikoisaloilla ja opiskelijan soveltuvuudesta tietylle erikoisalalle.

 

Kuva: Lääketieteen opiskelijat toivovat enemmän tietoa erikoistumiseen liittyen.

 

Tutkimuksen tulokset ovat mielenkiintoisia. Suurin osa 5. ja 6. vuosikurssilaisista opiskelijoista on päättänyt erikoistua, mutta omaa erikoisalaa monikaan ei ole vielä päättänyt. Valtaosa tiedosta kulkee opiskelukavereilta kuultuna tai kesätyöpaikasta saatuna. Erikoisalani.fi – verkkopalvelu on myös todettu hyväksi tiedonhakupaikaksi. Tuloksista kiinnostavan tekee se, että opiskelijat kokivat saavansa selvästi vähemmän tietoa esimerkiksi lääkärijärjestöistä, yliopiston opintotoimistosta tai urapalveluista. Tässä on hyvä paikka jokaisen tahon kehittää tiedon jakamista ja suuntaamista opiskelijoille.

 

Tulosten mukaan opiskelijat myös kaipaavat lisää tietoa ja ohjausta liittyen erikoistumiskoulutukseen ja sen eri osa-alueisiin. NLY:n tekemä uunituore lista Suomen parhaista erikoistuvien lääkärien koulutuspaikoista oli varmasti enemmän kuin tervetullutta tietoa opiskelijalle, joka vielä miettii ja pohtii tulevaisuuden suunnitelmiaan erikoistumispaikan tai kaupungin suhteen. Hyvä ohjaus, tyytyväisyys ja koulutuksiin pääseminen houkuttelevat erikoistumaan kun taas työn kuormittavuus, niukka perehdytys ja seniorituen puute päinvastoin. Medisiinariliiton ja Lääkäriliiton tutkimuksen tuloksista oikein myös huokuu opiskelijoiden tiedonjano erikoistumiskoulutuksen uudistuksesta ja sen tuomista muutoksista.

 

Omalla kohdallani erikoistumisalavalintaan vaikuttavat työn monipuolisuus, päivystysrasite ja työolosuhteet. Erikoisalan ja erikoistumispaikan valintaan tulevat varmasti vaikuttamaan edellä mainittujen lisäksi myös SOTE-uudistus ja sen tuomat muutokset, lääkäreiden määrä tulevaisuudessa, mahdollisuudet erikoistua ulkomailla – ja tietenkin sattuma.

 

 

Susanna Luontola, LK5, Suomen Medisiinariliiton hallitus

 

 

Lähde: Suomen Medisiinariliiton ja Lääkäriliiton opiskelijatutkimus 2017