Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Parasta perehdytystä Porissa
Etusivu > Parasta perehdytystä Porissa

Parasta perehdytystä Porissa

Satasairaalan Anestesiologia ja tehohoito palkittiin Lääkäripäivillä Parhaana Perehdyttäjänä!

Uutta työpaikkaa valitessa ja työn alkua odottaessa valtaosaa nuorista lääkäreistä pohdituttanee yksi ja sama asia – perehdytys. Odottaako työpaikalla pehmeä, hallittu lasku uuteen työrooliin vai pääseekö tuore työntekijä avaimet kourassa suoraan täpötäysien potilaslistojen pariin? 

Perehdytyksellä tarkoitetaan sitä aikaa työjakson alussa, jolloin vastuu potilastyöstä on merkittävästi normaalia pienempi ja uudelle työntekijälle luodaan edellytykset työn mukavalle aloittamiselle. Suppeimmillaan perehdytys kattaa wc- ja taukotilojen sijainnin sekä työhuoneen esittelyn ja tsemppitoivotukset kiireiseen päivään. Kattavimmillaan se on etukäteen monipuoliseksi suunniteltua, tavoitteellista ja aikataulutettua työhön orientoimista ja uudessa työroolissa tukemista. Saapa joku onnekas etukäteen perehdytystä koskevan lukujärjestyksenkin. 

Substanssiin liittyvän perehdytyksen ja talon lääketieteellisten tapojen lisäksi hyvä perehdytys auttaa uutta työntekijää mukaan työyhteisön jäseneksi. Esimerkiksi konsultaatio- ja taukokäytänteitä koskeva perehdytys on tärkeää, kun pohditaan psykologisen turvallisuuden ilmapiirin ja avoimen konsultaatiokulttuurin luomista. Ihanteellista olisikin työsuhteen alussa luoda uudelle työntekijälle mahdollisimman matala kynnys kysyä mielen päällä olevista asioista, sillä kysymysten kysyminen jouhevoittaa pitkässä juoksussa kaikkien työtä.

Perehdytyksellä on tärkeä merkitys potilasturvallisen työskentelyn mahdollistamisessa. Virheitä ihmisten tekemästä työstä ei voida täysin eliminoida, mutta niille altistaviin tekijöihin voidaan vaikuttaa. 

Kysyimme perehdytykseen liittyen muutaman kysymyksen Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen johtajalta, potilasturvallisuuden professori Tuija Ikoselta.

 1. Mitä hyvä perehdytys merkitsee työyhteisölle ja potilasturvallisuudelle?

  Perehdytys on työnantajan lakisääteinen velvoite. Sen järjestäminen on osa hyvää hallintoa ja esimiestyötä. Hyvä perehdytys osoittaa, että uutta työntekijää arvostetaan ja hänet halutaan ottaa mukaan työyhteisöön tasavertaisena jäsenenä. Se myös kertoo työpaikan toimintakulttuurista ja kuinka tärkeänä pidetään, että kaikki tuntevat yhteiset käytännöt ja sitoutuvat niihin. Kun yhteistyö toimii, on helppo ottaa asiat puheeksi. Se vaikuttaa myönteisesti potilasturvallisuuteen
 2. Mitkä ovat Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen mielestä hyvän perehdytyksen kulmakivet?

  Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus julkaisee keväämmällä muistilistan ja laajempaa tukimateriaalia asiakas- ja potilasturvallisuuden kannalta tärkeistä perehdytettävistä asioista. Työterveyslaissa on kuvattu lakisääteiset perehdytyssisällöt oman työtehtävän hallintaan ja työvälineisiin. Jokaisen työntekijän tulee tietää toimintayksikön käytännöt, miten suojaudutaan vaaroilta ja vahingoilta. Tähän kuuluu lääkitys-, laite- ja infektioturvallisuuden menettelyt, säteily- ja kemikaaliturvallisuus sekä tietosuoja, tietoturva ja digitaalisten palvelujen periaatteet. Uudelle työntekijälle kerrotaan omavalvonnasta ja riskien hallinnasta sekä kirjaamiskäytännöistä ja ilmoitusmenettelyistä, kun epäkohtia tai vaaratapahtumia ilmenee, sekä miten organisaatiossa käsitellään ja opitaan vaaratapahtumista. Myös potilaan tyytymättömyyden ilmaisujen ja muistutusten käsittely ja potilasvahinkomenettelyt on aiheellista kerrata. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen lisää potilasturvallisuutta, ja  perehdytyksessä kerrotaan, minkälaista psykologista tukea on tarjolla, jos työntekijä joutuu osalliseksi haastavaan tai potilaalle vahinkoa aiheuttavaan tilanteeseen. Myös asiakkaan ja potilaan oikeudet ja esimerkiksi toiminta rajoittamistoimien yhteydessä on hyvä kerrata uutta työtä aloittaessa.

Vuoden 2023 Koulutuspaikkakyselyssä kysyttiin nuorilta lääkäreiltä jälleen koulutuspaikkojen perehdytyskäytänteistä. Perehdytyksen laatua arvioitiin kysymällä muun muassa perehdytyksen kattavuudesta sekä siitä, varmistettiinko itsenäisen työskentelyn valmiudet perehdytyksen päättyessä. Perehdytyksestä annettiin kyselyssä oma erillinen kokonaisarvosanansa. Tulosten pohjalta Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on yhdessä NLY:n ja Lääkäriliiton kanssa päättänyt palkita Parhaan perehdyttäjän. Vuoden parhaaksi perehdyttäjäksi valittiin Satasairaalan Anestesiologian ja tehohoidon yksikkö.

Satasairaalan anestesiologian ja tehohoidon koulutuslääkäri Tanja Ahtiainen,

 1. Vastaa lyhyesti: mitkä kolme asiaa nostaisit tärkeimmiksi perehdytyksen alussa kerrottaviksi asioiksi?

  Ihan käytännön asioita, mistä työpisteen löytää, missä on perehdyttäjä ja kyllä ruokalan nostaisin näihin kanssa.
 2. Mihin olet tyytyväinen teidän koulutuspaikassanne? 

  Olen tyytyväinen siihen, että meillä on kaikki erikoislääkärit ottamassa nuoria lääkäreitä vastaan, heillä on hyvä vastaanotto. Kaikki huolehtivat yhteisvastuullisesti, vaikka alussa päävastuu yhdellä, nuorten lääkärien oppimisesta.
 3. Mitä olet itse oppinut perehdyttämiltäsi lääkäreiltä?

  Jos lyhyt vastaus halutaan niin tietoteknisiä taitoja. Meillä on niin matalan kynnyksen asia, että kun meille tulee uudet nuoret lääkärit, niin he tietää paljon asioita esim. yleismedisiinasta, mitä erikoislääkärit eivät välttämättä ole enää päivittäneet ihan joka tietoa. Nuoret tuovat myös tuulahduksen nykymaailmasta sinne meille vanhemmillekin, tietojärjestelmät, somemaailma

Rita Kortelainen
Koulutuspaikkakyselyvastaava