Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Perhettä perustamassa
Etusivu > Perhettä perustamassa

Perhettä perustamassa

Täydellistä hetkeä perustaa perhe ja saada lapsia ei tule. Pitäisi ensin opiskella, erikoistua, väitellä, maksaa asuntolaina, harrastaa, matkustaa, elää – ja löytää sopiva kumppani. Hedelmällisyyskään ei ole taattu, vaikka olosuhteet muuten olisivatkin suotuisat lasten saamiselle. Syntyvyyttä mittaava kokonaishedelmällisyysluku Suomessa oli vuonna 2017 kaikkien aikojen matalin: 1,49 lasta naista kohden (1).  

Ulkoisten olosuhteiden ja biologian annettua myöten naisen odottaessa lasta, elämänmuutos vaikuttaa väistämättä nuoren lääkäriäidin (ja usein myös -isän) urakehitykseen ainakin lyhyellä aikavälillä. Tyypillisesti erikoistuminen on kesken ja lyhyet työsuhteet ovat katkolla – joko pysyvällä tai vaihtuvalla työnantajalla. Vuonna 2016 työikäisistä lääkäreistä äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla oli 4%. Tämän lisäksi 3% oli osittaisella vapaalla osallistuen työelämään (2). 

Työnantajalle tulisi olla selvää, että syrjintä työelämässä raskauteen tai perhevapaisiin liittyen on laitonta. Lääkäriliittoon ja NLY:een tulevien yhteydenottojen perusteella realiteetti kuitenkin on, että edelleenkään lain ja työehtosopimuksen mukaiset oikeudet koskien äitiys- ja muita perhevapaita eivät aina toteudu. Toimintamalleissa voi olla eroja paitsi sairaanhoitopiirien, jopa saman työnantajan eri yksiköiden välillä. Työntekijän ei pitäisi joutua muistuttamaan työnantajaa siitä, että raskaus, lapset tai perhevapaat eivät saa vaikuttaa työhönottopäätökseen. Perheen perustamissuunnitelmista ei saa kysyä työhaastattelussa. Äitiysneuvola- ja mahdolliset muut poliklinikkakäynnit eivät ole työaikaa, mutta käynneistä ei saisi kertyä miinustuntejakaan, jotka teetettäisiin muina päivinä. Ne eivät myöskään saa vaikuttaa palkanmaksuun (3). 

Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän raskauden tai perhevapaan ei tule vaikuttaa työsopimuksen jatkamiseen tai mahdolliseen vakinaistamiseen, jos työ muuten jatkuisi. Työ- tai virkasuhteen päättyessä myös raskaana olevan työntekijän oikeus työnantajan maksamiin äitiys- ja perhevapaan palkkaetuihin päättyy (ensimmäiset 72 arkipäivää palkallisia, mikäli palvelussuhde on kestänyt vähintään 2 kuukautta ennen äitiysloman alkua). Työsopimuksen tai virkamääräyksen jatkaminen äitiys- ja vanhempainvapaan yli vaikuttaa palkan ohella työkokemuslisän ja vuosiloman kertymiseen.  

Lääkärit eivät ole ainoa ammattiryhmä, jota perhevapaasyrjintä koskee: tasa-arvovaltuutetun neuvontapuhelimeen tulevista työelämää koskevista tiedusteluista yli puolet koskee syrjintää raskauteen tai perhevapaisiin liittyen (4). Vaikka laajempi perhevapaauudistus jäi valtakunnan tasolla toteutumatta tällä hallituskaudella, on ilahduttavaa, että tasa-arvoa edistävänä muutoksena uudessa kunta-alan työehtosopimuksessa palkallinen isyysvapaa kaksinkertaistui kahteentoista päivään (KVTES 2018-2019).  

Viime vuoden joulukuussa Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi NLY:n tekemän aloitteen koskien perhevapaasyrjintään puuttumista. Aiheesta on kirjoitettu Lääkärilehdessä ja NLY:n blogissa viimeisen vuoden aikana useasti. Liitto kouluttaa luottamusmiehiä tunnistamaan ja puuttumaan syrjintään työpaikoilla. On selvää, että syrjintää raskauden tai perhevapaiden perusteella ei tule hyväksyä ja tasa-arvokoulutusta asian tiimoilta tulisi järjestää myös työnantajapuolelle.  

Nuoret lääkärit ovat keskimäärin tunnollisia ja työlleen omistautuneita työntekijöitä. Perhe-elämän palapelin kokoaminen ruuhkavuosina on haastavaa ja jousto työnantajan puolelta tukee työhön sitoutumista ja motivaatiota. Oikeudenmukaisen kohtelun ja lain sekä työehtosopimuksen noudattamisen tulee olla itsestäänselvyyksiä, eikä riippua työnantajan valveutuneisuudesta tai hyväntahtoisuudesta. Tasa-arvoa edistävät enemmän suunnitellut ja johdonmukaiset toimenpiteet, kuin jälkikäteen tehty selvittely ja epäoikeudenmukaisuuksien korjaaminen. Työnantajamaine kulkeutuu pitkälle. Tunne ja muista oikeutesi perhettä perustaessa, ja epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä luottamusmieheesi tai Lääkäriliiton lakimieheen. NLY tulee jatkossakin Lääkäriliiton valtuuskunnassa pitämään huolta, että perhevapaasyrjinnälle on työelämässä nollatoleranssi.  

 

Natalia Hetemäki, NLY:n edunvalvontavaliokunnan jäsen 

Tätä kolumnia kirjoittaessa äitiysloman ensimmäisellä viikolla 

Lähteet:  

Tilastokeskus, https://www.stat.fi/til/synt/2017/synt_2017_2018-04-27_tie_001_fi.html 

Lääkärit Suomessa, Tilastotietoa lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2016, Suomen Lääkäriliitto 

https://nly.fi/artikkeli/nuori-laakari-selvitti-saako-tyoajalla-kayda-aitiysneuvolassa). 

www.raskaussyrjinta.fi 

Lääkärisopimus ja Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/2018