Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Puheenjohtajalta: Miten ja miksi vuorokauden päivystyksistä luovuttiin – ja onko neuvottelutulos NLY:n tavoitteiden mukainen?
Etusivu > Puheenjohtajalta: Miten ja miksi vuorokauden päivystyksistä luovuttiin – ja onko neuvottelutulos NLY:n tavoitteiden mukainen?

Puheenjohtajalta: Miten ja miksi vuorokauden päivystyksistä luovuttiin – ja onko neuvottelutulos NLY:n tavoitteiden mukainen?

Työaikalaki ja siihen neuvotellut poikkeukset Lääkärisopimuksessa rajoittavat nyt lääkärien yhtäjaksoisen työrupeaman joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta 13 tuntiin.

NLY tavoitteli Lääkärisopimus 2020 -neuvotteluissa 24 tunnin työrupeamista luopumista, mutta ei millä tahansa ehdoilla.

 NLY:n neuvottelutavoitteita valmisteltiin 201819 jäsenille avoimessa edunvalvontavaliokunnassa ja yhdistyksen päivystystyöryhmässä, joka koostui eri aloilla päivystystyötä tekevistä nuorista lääkäreistä. Lääkärien näkemyksiä työvuoron pituuteen taustoitti lisäksi tuorein Nuori Lääkäri -lehden lukijakysely ja Lääkäriliiton työmarkkinatutkimus vuodelta 2017. NLY:n tavoitteet hyväksyttiin marraskuussa 2019 valtuuskunnassa, joka edustaa yhdistyksessä jäsenistöä.

NLY:n neuvottelutavoite oli rajata työrupeaman pituus 20 tuntiin.

Tämän toivottiin ohjaavan ajattelemaan päivystyksen järjestelyjä ja lepoaikaa uudella tavalla mahdollistaen kuitenkin tasapainoisen siirtymisen kohti lyhyempiä työvuoroja ja parempia työoloja. Valtuuskunta nosti esiin huolen työjärjestelyjen haasteellisuudesta, mikäli nopealla aikataululla siirryttäisiin liian tiukkoihin työaikarajoihin. Työaikalaki velvoitti sopimaan jotain vuorokausilevosta virkaehtosopimuksessa, joten avoimeksi tätä kysymystä ei voinut jättää. Moniin työpisteisiin 20 tuntia lyhyemmätkin vuorot voivat sopia jo nyt, mutta NLY:n mielestä ei kaikkialle ainakaan vielä tämän sopimuskauden aikana. 

Yhdistyksen mukaan työrupeamissa on luontevaa siirtyä kohti lyhyempiä vuoroja. Muutosta perustellaan työsuojelu- ja hyvinvointinäkökulmilla, jota ajaa myös taustalla vaikuttava työaikalaki. Lisäksi toiveena oli potilasturvallisuuden parantaminen. 

Sopimusratkaisussa olisi kuitenkin huomioitava se, että erikoistuvilla lääkäreillä merkittävä osa ansioista muodostuu päivystys- ja ylityökorvauksista.

Työsidonnaisuus ei saa kohtuuttomasti kasvaa eikä ansiotaso romahtaa. Palvelujärjestelmässä tehtävä erikoislääkärikoulutus ei saa missään nimessä vaarantua tai venyä päivystysuudistuksessa. Ei mikään helppo yhtälö, myönnetään. 

Neuvottelutavoitteet toimitettiin Lääkäriliiton neuvottelijoille, koska NLY ei ole neuvottelujen osapuoli.

Lääkäriliiton valtuuskunnassa kysyttiin joulukuussa 2019 sopimusneuvotteluja varten neuvoa-antava kysymys: “pitäisikö 24-26 tunnin työrupeamista pyrkiä eroon?” Tavoite oli NLY:n valtuuskunnan linjan mukainen, sillä tässä vaiheessa neuvotteluja ei tiedetty, mikä olisi vaihtoehtoinen pituus. Myös Lääkäriliiton valtuuskunnan enemmistö kannatti työrupeamien lyhentämistä nykyisestä. NLY:llä on 15 paikkaa Lääkäriliiton valtuuskunnan 60 paikasta. 

NLY:n valtuuskuntaryhmä oli luonnollisesti mukana myös Lääkäriliiton valtuuskunnan kokouksessa, jossa sopimus lopulta hyväksyttiin. Monille nuorille lääkäreille kokouksessa esitelty neuvottelutulos oli hyvin vaikea, ja päätös etenikin äänestykseen.

Nyt sopimus on se, mikä se on. Sekä Kuntatyönantaja että työntekijät ovat joutuneet kovan paikan eteen yrittäessään tehdä nopeasti suuria muutoksiaPaikoin se on onnistunut kohtuullisen hyvin, ja näiden toimipaikkojen käytänteitä seurataankin nyt suurella mielenkiinnolla.

On samalla täysin selvää, että uuden Lääkärisopimuksen aiheuttamat työolojen muutokset joissain toimipisteissä eivät vastaa NLY:n tavoitteita työhyvinvoinnin, koulutuksen ja ansiokehityksen osalta. Näiden toimipisteiden uusiin työaikajärjestelyihin on löydettävä työntekijöille inhimillisiä ratkaisuja jo ennen seuraavaa neuvottelukierrosta.

Tässäkään tilanteessa NLY ei voi jäädä tuleen makaamaan, vaan jatkamme työtä tasapainoisemman nuoren lääkärin arjen eteen vaikuttamalla aktiivisesti Lääkäriliiton tuleviin päivystyslinjauksiin ja suoraan työnantajiin. 

 

Jesper Perälä
Puheenjohtaja, Nuorten Lääkärien Yhdistys
Valtuuskunnan jäsen, Suomen Lääkäriliitto