Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Tapaus: Päivystystyötä ilman päivystyskorvauksia
Etusivu > Tapaus: Päivystystyötä ilman päivystyskorvauksia

Tapaus: Päivystystyötä ilman päivystyskorvauksia

Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) sai keväällä huolestuneita yhteydenottoja koronavirusepidemian varjolla tehdyistä työaikajärjestelyistä. Lapin keskussairaalassa kirurgian, gynekologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, fysiatrian ja silmätautien erikoistuvien lääkärien säännöllistä työaikaa (38,25h) oli päätetty levittää virka-ajan ulkopuolelle ilman Lääkärisopimuksen mukaista päivystyskorvausta. 

Erikoistuvat lääkärit työskentelivät kahdessa vuorossa. Monien sijoitus näissä vuoroissa on päivystys, osalla sijoitus oli koronaosasto.

 

Lääkärit työskentelevät usein ilta-aikaan, mutta millä ehdoilla?

Uusi Lääkärisopimus julkaistiin 28.5. Ennen tätä sopimus ei tuntenut vuorotyön tai iltaan levitettävän säännöllisen työajan käytänteitä, eikä Lääkärisopimus määritellyt mihin kellonaikaan lääkärin säännöllinen työaika sijoittuu. Vakiintuneen käytännön mukaan lääkärin säännöllinen työaika tehtiin virka-aikaan ja sen ulkopuolella tehtiin päivystystyötä, josta kuuluu maksaa Lääkärisopimuksen mukaiset korvaukset.

On olemassa työpisteitä, joissa on ollut jo pidempään käytössä paikallinen sopimus säännöllisen työajan sijoittamisesta ilta-aikaan. Näiden sopimusten avulla järjestetään yleensä vastaanottotoimintaa virka-ajan jälkeen. 

Toisaalta on myös esimerkkejä vuorotyönä tehtävästä päivystystyöstä. Akuuttilääkärien säännöllinen työaika sijoittuu työn luonteen vuoksi vuorokauden ympäri. Akuuttilääkäreillä korvaustasosta on sovittu niin, että päivystysaikaan sijoittuvasta säännöllisestä työajasta maksetaan päivystyskorvauksen mukaiset lisät. Kysehän on päivystystyöstä!

 

Millaisia muutoksia koronaepidemia on tuonut työaikoihin?

Koronaepidemian vuoksi on joissakin työpisteissä otettu käyttöön erilaisia vuorotyöaikamalleja. Näissä järjestelyissä on kuitenkin huomioitu lääkärien päivystysaikaan tekemään työhön kuuluvien päivystyskorvausten taso.

Lapin keskussairaalan päätös poikkesi muiden toimipaikkojen tilapäisistä vuorotyömalleista korvaustasonsa vuoksi ja myös siksi, että asiasta ei sovittu henkilöstön kanssa yhdessä.

 

Miten tämä on mahdollista?

Valmiuslaki ei anna tällaiseen toimintaan edellytyksiä. Lain nojalla on mahdollista teettää ylitöitä ilman työntekijän suostumusta sekä poikkeamisen vuosilomakäytänteistä. Virkaehtosopimusta noudatetaan muuten työehtojen osalta.

Työnantajalla on kuitenkin virkaehtosopimukseen liittyen tulkintaetuoikeus. Edellinen lääkärisopimus ei määritellyt mihin kellonaikaan lääkärin säännöllinen työaika sijoittuu, ja Lapin keskussairaalassa se tulkittiin vapaudeksi sijoitella säännöllinen työaika vapaasti ilman Lääkärisopimuksen mukaisia päivystyskorvauksia iltatunneilta. Tulkinta oli vastoin vakiintunutta käytäntöä virka- ja päivystysajan korvauksista, mutta oli yleistymässä eri puolilla maata. Erona oli se, että Lapin keskussairaalassa työ oli monella juuri päivystystyötä ja yleensä ilta-aikaan sijoitetut tunnit ovat olleet vastaanottotoimintaa. 

Edellinen lääkärisopimus ei ollut kovin yksiselitteinen työaikojen sijoittelun suhteen, joten erityisesti vastaanotto- ja osastosijoitukseen määrätyille tällaiset järjestelyt korvauksetta olisivat vain lisääntyneet.

 

Miten asia ratkesi?

Kun erikoistuvien lääkärien keskustelu oma työnantajan kanssa ei vienyt asiaa eteenpäin, ottivat he yhteyttä Nuorten Lääkärien Yhdistykseen ja Lääkäriliittoon. Edunvalvojat kävivät keskusteluja työnantajan kanssa päivystystyön korvauksista ja työajan levittämisen pelisäännöistä. Aluksi nämä keskustelut eivät tuottaneet haluttua tulosta ja erikoistuville lääkäreille maksettiin liian vähän palkkaa. Ymmärrettävästi tilanne oli erikoistuville lääkäreille erittäin vaikea. Kunnallisen pääsopimuksen mukaisesti jätetty paikallisneuvottelupyyntö johti lopulta asialliseen keskusteluun työnantajan kanssa ja korvaustasosta päästiin sopuun.

Työnantaja oli maksanut vuorotyöhön siirtyneille jo KVTES iltalisät, joten loppu maksamattomista korvauksista kompensoitiin antamalla 15% palkanlisä peruspalkasta laskettuna sekä KVTES iltalisät uudestaan 1.25 kertaisena, eli yhteensä 2,25 kertaisena. Paikallinen pääluottamusmies pitää korvausta nyt kohtuullisena.

Hyvän epidemiatilanteen vuoksi vuorojärjestelyt on jo purettu Lapin keskussairaalassa.

 

Lääkärisopimus2020

Viime viikolla hyväksytty uusi Lääkärisopimus antaa jatkoa varten selvät ehdot tällaiselle toiminnalle. Säännöllisen työajan sijoittelu laajennetulle työajalle (klo 17 jälkeen) tulee korvata tehtäväkohtaisen palkan prosenttikorotuksilla (5-9 % riippuen tehtyjen vuorojen määrästä). Laajennettu työaika ei koske päivystystä tai kiirevastaanottoa, vaan näistä pitää edelleen maksaa päivystyskertoimien mukaiset korvaukset.

Lue tästä NLY:n blogi uudesta Lääkärisopimuksesta.

Nuorten lääkärien puolesta kiitämme jälleen kerran Lääkäriliittoa hedelmällisestä yhteistyöstä erikoistuvien lääkärien edunvalvonnassa.

 

Jesper Perälä
Puheenjohtaja
Nuorten Lääkärien Yhdistys
jesper.perala@nly.fi

Sonja Aukee
Edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja
Nuorten Lääkärien Yhdistys
sonja.aukee@nly.fi