Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Tietoa NLY:stä > Yhdistys

NLY:n toiminnan ytimessä on lääkäreiden työolojen parantaminen

Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) perustettiin vuonna 1928 tavoitteenaan palkanmaksu vastavalmistuneille apulaislääkäreille. NLY on nykyään lähes 12 000 erikoistuvan lääkärin, erikoislääkärin sekä lääketieteen opiskelijan yhdistys, ja edelleen yhdistyksen toiminnan ytimessä on lääkäreiden työolojen parantaminen tavoitteena paras mahdollinen terveydenhuolto Suomeen.

Mitä etuja NLY tarjoaa jäsenilleen

Liity NLY:n jäseneksi

Edunvalvonta

Keskitymme erityisesti äskettäin valmistuneiden sekä erikoistuvien lääkärien edunvalvontaan. Kaiken toimintamme tavoitteena on parantaa lääkärien arkea ja siten varmistaa Suomeen paras mahdollinen terveydenhuoltojärjestelmä. Toimimme kollegiaalisuuden, asiantuntijuuden ja ennakkoluulottomuuden puolesta.

Koulutukset

Järjestämme monipuolisia laadukkaita koulutuksia sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Näkyvin ja suurin koulutustapahtumamme NuoriLääkäriPäivät järjestetään vuosittain, vuoden 2024 NuoriLääkäriPäivät ovat 10.-11.10.2024.

Nuori Lääkäri -lehti

Tervetuloa Nuori Lääkäri -lehden pariin. Jäsenenä saat paperilehden kotiisi kannettuna. Täällä voit lukea ja etsiä lehden vanhempia sekä uudempia artikkeleita.

Paikallisosastojen toiminta

Paikallistoiminta on NLY:n jäsenistölle suunnattua paikallista toimintaa. Paikallisosastot järjestävät paikallisesti vapaa-ajan virkistystoimintaa sekä koulutusta alueen tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Paikallisosastot seuraavat myös paikallisia edunvalvonta-asioita.

Edunvalvonnan toimijat

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen mielipiteen päättää NLY:n valtuuskunta, johon kuuluu 40 vaaleilla valittua nuorta lääkäriä. Hallitus soveltaa valtuuskunnan päätöksiä käytäntöön ja ratkaisee NLY:n kannan yksittäisessä tilanteessa.

Käytännön edunvalvontatyötä NLY:ssä tekevät edunvalvontavaliokunta, terveyspoliittinen valiokunta ja koulutusvaliokunta.

Edunvalvontavaliokunta

Edunvalvontavaliokunta (EVA) seuraa lääkärisopimuksen neuvotteluita ja ottaa kantaa muun muassa palkkaukseen, työaikalainsäädäntöön ja päivystysmääräyksiin.

Terveyspoliittinen valiokunta

Terveyspoliittinen valiokunta (TerPo) seuraa terveyspolitiikkaa ja ottaa kantaa sote-järjestelmän muutoksiin sekä yleiseen terveyspolitiikkaan.

Koulutusvaliokunta

Koulutusvaliokunta (Kova) seuraa lääkäreihin liittyvää koulutuspolitiikkaa ja ottaa kantaa muun muassa erikoislääkärikoulutukseen, koulutusmääriin ja täydennyskoulutukseen liittyviin kysymyksiin.

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen valtuuskunta hyväksyi yhdistykselle päivitetyn strategian syyskokouksessaan 2019.

Nuorten Lääkärien Yhdistys on Nuoren Lääkärin ääni

Nuorten Lääkärien Yhdistys “liittää yhteen Suomen nuoret lääkärit, edistää heidän ammatillista kehitystään, valvoo heidän ammattiin liittyviä etujaan sekä ilmaisee heidän mielipiteensä maan terveydenhuollolle ja lääkärikunnalle tärkeissä kysymyksissä” (Säännöt 2 §).

Nuoria lääkäreitä ovat kollegat lääketieteen kandidaateista erikoislääkäreihin

NLY:n jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kollegat, jotka edelleen kokevat ammattikunnan uudistamisen ja tulevien lääkärisukupolvien asian omakseen. NLY on yhteisö, jossa kaikki jäsenet saavat tukea, turvaa ja ohjausta. Lääkärit haluavat kuulua osaksi NLY:tä ja maltillinen jäsenmaksu kannustaa jäsenyyden säilyttämiseen.

Nuorten Lääkärien Yhdistys rakentaa uuden lääkärisukupolven tulevaisuuden

NLY nostaa epäkohdat rohkeasti keskusteluun ja osallistuu aktiivisesti nuoria lääkäreitä koskevaan päätöksentekoon, erityisesti työelämän edunvalvontaan ja lääkärikoulutuksen kehittämiseen. NLY on nuoren lääkärin arjen asiantuntija, joka tuntee lääkärin urapolun alkutaipaleen erityispiirteet. NLY varmistaa, että Nuoren Lääkärin työ on luonteeltaan kehittävää, kouluttavaa ja hallittavaa.

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen toiminta koetaan arvokkaaksi

ja siitä karttuvaa kokemusta arvostetaan myös työelämässä. NLY huomioi joustavasti yhdistyksen toimijoiden elämäntilanteet, hyvinvointi yhdistyksessä takaa toiminnan jatkuvuuden. NLY työskentelee kollegiaalisesti, asiantuntevasti ja inhimillisesti halukkaana kehittämään ja parantamaan terveydenhuoltoa.

Vuonna 2025 Nuoren Lääkärin arki on tasapainoista

Nuori Lääkäri saa käyttää 20 % työajastaan jatkuvaan kouluttautumiseen, ammatilliseen kasvuun ja oman työnsä sekä työyhteisönsä kehittämiseen. Erikoistumiskoulutus on osaamisperustaista ja koulutusväylät tekevät erikoistumisesta sujuvaa. Kaikilla lääkäreillä on mahdollisuus työnohjaukseen.

NLY on arvostettu yhteistyökumppani ja tunnettu aloitteellisuudestaan

NLY:llä on kansallisesti laaja yhteistyöverkko. Läheistä yhteistyötä tehdään lääkärijärjestöjen, yliopistojen, valtion- ja kuntahallinnon kuin muidenkin terveyden-huollon toimijoiden kanssa. NLY osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön sekä Pohjoismaissa että Euroopassa.

NLY:n säännöt

Lue lisää