Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Unelmien koulutuspaikka?
Etusivu > Unelmien koulutuspaikka?

Unelmien koulutuspaikka?

Paraikaa NLY kerää valtakunnallisesti tietoa erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikoista. Onko sinun koulutuspaikkasi viiden tähden arvoinen? Mitä mieltä olet Marian ja Johanneksen koulutuspaikoista?

Liikaa vastuuta vastavalmistuneelle?

Maria on valmistunut alle vuosi sitten lääketieteen lisensiaatiksi. Hän työskentelee pienen kunnan terveyskeskuksessa terveyskeskuslääkärin viransijaisena. Kyseisessä kunnassa, kuten monessa muussa, on muutaman lääkärin vaje. Kunta hoitaa itse omat ilta- ja viikonloppupäivystykset virkavelvollisuuteen vedoten. Terveyskeskuksessa on kouluttajalääkäri, pitkäaikaisia terveyskeskuslääkäreitä ja muita erikoistuvia.

Aloittaessa Maria sai muutaman tunnin perehdytyksen potilastietojärjestelmään ja yleisimpiin käytäntöihin. Muihin asioihin kerrottiin “palattavan myöhemmin työn lomassa”. Työn aloituksen jälkeen Marialle selvisi, ettei toimipaikassa ole pienen koon vuoksi omaa toimipaikkakoulutusta. Maria on työskennellessään oppinut monia asioita virheen ja erehdyksen kautta. Hän ei ole saanut hyvää eikä huonoa palautetta. Ongelmatilanteissa voi soittaa kouluttajalääkärille, mutta säännöllisiä koulutus/YEK-hetkiä ei ole mahdollista järjestää.

Maria sai hoitaakseen haastavan väestön, jossa on runsaasti monisairaita ihmisiä. Lisäksi hänen vastuullaan ovat kotihoidon asiakkaat ja yksi tuetun palveluasumisen yksikkö. Potilasasiakirjamerkinnät eläkkeelle jääneeltä kollegalta ovat lyhytsanaisia ja puutteellisia. Aikaa potilaiden pitkäaikaissairauksien ja lääkityksien selvittämiseen ja päivittämiseen menee päivässä useita tunteja. Marialla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa omaan työnkuvaan, työlistaan tai potilasaikojen pituuteen. Hän tekee ajanpuutteen ja kuormittavuuden vuoksi ylitöitä päivittäin. Ylitöistä ei kunnassa makseta.

Omat ilta- ja viikonloppu päivystykset kuormittavat myös heikon lääkäritilanteen vuoksi. Maria päivystää joka viikko 1-2 iltaa tai viikonloppupäivää. Päivystyksistä kertyy aktiivivapaata, jota ei ole mahdollista toistaiseksi pitää.

Mitä kehitettävää Marian koulutuspaikassa on mielestäsi?

Koulutus edellä?

Johannes on valmistunut kaksi vuotta sitten. Hän on suorittanut terveyskeskuspalvelut ja erikoistuu nyt akuuttilääketieteeseen. Tällä hetkellä käynnissä ovat keskussairaalapalvelut. Työnkuvaan kuuluu virka-aikaisen päivystyspoliklinikkatyöskentelyn lisäksi koulutusta ja päivystyksiä.

Työsuhteen alettua keskussairaalassa Johannes tapasi ensimmäisenä työpäivänä koulutuksesta vastaavan kouluttajalääkärin. Aluksi käytiin läpi koulutuksen runko, potilastietojärjestelmä, paikalliset käytännöt ja yleisimmät toimintatavat. Johanneksella annettiin lokikirja, minkä avulla hän seuraa yhdessä kouluttajalääkärin kanssa omaa osaamistaan ja tavoitteitaan.

Ensimmäiset kaksi viikkoa Johannes seurasi kokeneempaa kollegaa päivystyspoliklinikalla ja hoiti muutamia omia potilaita osaamisen mukaan. Pian alkoivat suunnitelmallisesti ensimmäiset reunapätkät eri erikoisaloilla. Kunkin reunapätkän jälkeen pidetään palautetilaisuus, jossa tehdään tilannekatsaus kouluttajalääkärin kanssa, kartoitetaan osaamista ja kysytään, kaipaako vielä lisää koulutusta.

Ensimmäisestä viikosta lähtien Johannes on osallistunut viikottaisiin koulutuspäiviin ja simulaatioihin. Päivystysaikaista työskentelyä on Johanneksen mielestä sopivasti ja hän kokee jaksavansa hyvin töissä. Työyhteisö on koulutusorientoitunut ja kannustava.

Mitä ajatuksia nämä kaksi hyvin erilaista tarinaa herättivät sinussa? Minkälainen on oma koulutuspaikkasi?

Vastaa koulutuspaikkakyselyyn tästä 25.11. mennessä!

Krista Korja

NLY:n koulutusvaliokunnan jäsen

Tammikuussa 2018 julkaistiin ensimmäisen koulutuspaikkakyselyn tulokset. Seitsemästä viiden tähden koulutuspaikasta viisi oli terveyskeskuksia ja kaksi keskussairaaloita. Tuolloin julkaistiin ainoastaan neljän ja viiden tähden koulutuspaikat, mutta ensi tammikuussa julkaistaan kaikki tähditykset!  

Nyt on vuosittainen paikka ilmiantaa risut ja ruusut. Vastaa koulutuspaikkakyselyyn 25.11.2018 mennessä!

Vuoden 2017 koulutuspaikkakyselyn tulokset.