Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Uusi Lääkärisopimus – Ole seuraavista asioista hereillä
Etusivu > Uusi Lääkärisopimus – Ole seuraavista asioista hereillä

Uusi Lääkärisopimus – Ole seuraavista asioista hereillä

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi 28.5.2020 uuden kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (Lääkärisopimus). Lääkärisopimus määrittelee kunnallisessa terveydenhuollossa toimivien lääkärien palvelussuhteen minimiehdot. Yksityisellä työskentelevien lääkäreiden on myös hyvä tutustua uuteen sopimukseen, siitä on apua oman työsopimuksen neuvottelussa. Uusi Lääkärisopimus on voimassa takautuvasti 1.4.2020-28.2.2022. Suurimmat muutokset koskevat päivystystoimintaa, lepoaikoja ja työajan sijoittelua. Poimimme tärkeimpiä, nuoria lääkäreitä koskevia muutoksia sopimuksesta. Muista tutustua myös tarkemmin itse sopimukseen, linkit löytyvät lähdeluettelosta!

 

Yleisiä edunvalvonnallisia vinkkejä

 

– Tiedätkö, kuka on luottamusmiehesi? Jokaisella työpaikalla kuuluu olla luottamusmies, jolta saa ja pitää kysyä neuvoa, kun työpaikalla tapahtuu muutoksia.

– Työaikaa on kaikki työhön käytetty aika ja aika, jolloin olet työntekijänä velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Etupäivystyksessä lepoaikakin on työaikaa!

– Seuraa toteutuneita työtuntejasi ja tulojasi. Muutokset lääkärisopimuksessa voivat vähentää päivystystuntejasi, joten palkkatasosi voi laskea. Pidä tehdyistä tunneista exceliä, niin ei tule yllätyksiä!

 

Päivystämisestä

 

Päivystystä koskevista muutoksista merkittävin on työaikalain tuoman vuorokausilevon vaikutukset, mutta esimerkiksi päivystyskorvaukset ja vapaa-aikakorvaukset (aktiivivapaat) pysyvät ennallaan.

Ole tarkkana päivystysmääristäsi!
Lääkäriä EI SAA ilman suostumustaan velvoittaa päivystämään työpaikkapäivystystä yli 5krt/kk eikä yli 85h/kk, eikä vapaamuotoisesta päivystystä yli 6krt/kk. Vapaamuotoinen päivystys tarkoittaa päivystämistä puhelimen päässä ja tarvittaessa työpaikalle menemistä sovitussa enimmäisajassa.
Huomaathan, että, kuten aiemminkin, rajoitus 5 vuoroa kuukaudessa koskee työpaikkapäivystystä. Jos päivystät sekä työpaikka- että vapaamuotoista päivystystä, myös tällöin raja 5 vuoroa kuukaudessa. Jos päivystät vain vapaamuotoista, on raja 6 vuoroa kuukaudessa. Ei siis 5 + 6!

Selvitä lepoaikasi!
Työaikalaki määrittelee vuorokausilevon: Jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana on annettava vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika

– Lepoaika (11h) voi olla vuorokausilepoa, aktiivivapaata tai niiden yhdistelmää.

– Jos yöpäivystyksen jälkeisenä arkipäivänä on aktiivivapaa, tämä ei jätä työaikavelkaa toisin kuin vuorokausilepo.

– Jos yöpäivystyksen jälkeisenä arkipäivänä pidetään vuorokausilepo, on kyseisen työpäivän tunnit sijoitettava muualle työaikajaksolle. Tällöin päivystyskorvaukset annetaan kokonaan rahana, sillä lepo toteutuu vuorokausilepona.

– Jos olet työpaikkapäivystyksessä klo 23.00 jälkeen, on yöpäivystystä seuraava päivä suunniteltava vapaaksi.

– Jos klo 23.00 yli kestävän työrupeaman yhteenlaskettu kesto ylittää 13 tuntia, on järjestettävä 3h lepoaika klo 23.00 – 08.00 välisenä aikana.

– Lääkärisopimuksen III luvun 5 §:n 2. mom poikkeuksien avulla voidaan järjestää yli 13 tuntia kestävä vuoro. Ks yst alla.

– Lääkärisopimuksessa on kaksi poikkeusta, jolloin vuorokausilepo voidaan suunnitella lyhemmäksi kuin 11 tuntia:

– Jos päivystysjärjestelyjä ja muuta toimintaa ei saada muutoin tarkoituksenmukaisesti järjestettyä JA

a) jos viranhaltijalla on mahdollisuus työrupeaman aikana klo 23–8 välillä vähintään 3 tunnin keskeytymättömään lepoaikaan TAI

b) jos kyse on yhteispäivystyksen työpaikkapäivystyksestä tai jaetusta työpaikkapäivystyksestä enintään klo 23.00 saakka

– Edellä mainittu 3 tunnin lepoaika on ehdoton ja voi rikkoutua vain välttämättömässä tilanteessa. Sen toteutumista on seurattava ja poikkeuksista raportoitava.

– Vuorokausilevosta saa poiketa vain Lääkärisopimuksen turvin, mikä on huomioitava yksityissektorilla! Toisin sanoen vuorokausilepo on poikkeuksetta 11 tuntia ilman Lääkärisopimusta.

– Viikkolepo on (keskimäärin) 35h yhtäjaksoinen vapaa kalenteriviikon aikana.

– Raskaana oleva on vapautettava yötyöstä (klo 23.00 – 08.00) lääkärin lausunnon perusteella.

 

Työajan sijoittelusta eli laajennetusta toiminnasta

 

Uuden sopimuksen myötä säännöllistä työaikaa voidaan työnantajan päätöksellä sijoittaa laajemmalle kuin ennen, ns. virkatyöajan ulkopuolelle.

 

Laajennettu toiminta ei ole päivystystä eikä kiirevastaanottoa.

– Lääkärisopimuksen mukaisesti muista kiinnittää huomiota terveydenhuoltolain ja päivystysasetuksen päivystyksen määritelmään eli päivystysaikana keskitytään päivystyspotilaiden kiireelliseen hoitoon ja hoidontarpeen arviointiin.

– Toiminta voi alkaa klo 7.30, mutta ennen klo 8.00 voidaan sijoittaa vain kliinistä työtä (kuten vastaanottoaikaa, leikkausta, tms.) edeltäviä valmistelutehtäviä.

– Laajennetun toiminnan työvuoroja voi olla enintään 5krt/kalenterikk.

– Laajennetun toiminnan korvaus koskee vain sellaisia vuoroja, jotka sijoittuvat maanantaista torstaihin klo 17.00 – 20.00 tai perjantaisin klo 17.00 – 18.00.

– Laajennetun toiminnan korvausta ei siis tule, jos vuoro on vain klo 17 saakka!

– Laajennetun toiminnan korvaus on

 • 5–6 % tehtäväkohtaisesta palkasta, jos työvuoroja on 1–2/kalenterikk
 • 7–9% tehtäväkohtaisesta palkasta, jos työvuoroja on 3–5/kalenterikk

– Laajennetun toiminnan korvaus nostaa tuntipalkkaasi ja siten näkyy mm. sairausajan ja vuosiloma-ajan sekä päivystysten korvauksissa

– Lisäksi saat KVTES:n mukaisen klo 18.00 alkaen saatavan iltatyökorvaus (15%), mikä huomioidaan myös esimerkiksi vuosilomapalkassa

– Laajennettu toiminta ei saa heikentää koulutusta

 

Muuta huomioitavaa

– Arkipyhälyhennyksen ja ennaltatiedossa olevien keskeytyspäivien pituus on 7h39min.

– Huolehdi ylitöiden kirjaamisesta ja korvausten saamisesta!

– Sinulla on ruokailutauon lisäksi oikeus 10min mittaiseen taukoon työajalla. Jos työrupeamasi on yli 10h, on sinulla oikeus toiseen 15-20min mittaiseen ruokataukoon 8h työskentelyn jälkeen. Tauko ei saa olla työrupeaman alussa, lopussa tai lounaan yhteydessä.

 

Kirjoittajat kiittävät syvästi tekstin tarkastaneita Heli Hartman-Mattilaa ja Laura Lindholmia Lääkäriliitosta.

 

Kirjoittajat:

Heini Sánez Tähtisalo
Jäsen
Edunvalvontavaliokunta

Sonja Aukee
Puheenjohtaja
Edunvalvontavaliokunta
sonja.aukee@nly.fi

 

 

Lähdelinkit

 1. Lääkärisopimusta koskevan yleiskirjeen muistio sopimusmuutoksista
  https://www.kt.fi/sites/default/files/media/document/yleiskirje2006vt-LS-liite2.pdf
 2. Lääkärisopimus Kuntatyönantajan sivuilla
  https://www.kt.fi/sopimukset/laakarit/2020-2021
 3. Lääkärisopimus ja usein kysytys kysymykset Lääkäriliiton sivuilla
  https://www.laakariliitto.fi/palvelut/edunvalvonta/laakarisopimus/