Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Viiden tähden jäljillä
Etusivu > Viiden tähden jäljillä

Viiden tähden jäljillä

Lämmin kiitos, nuoret lääkärit, osallistumisestanne syksyn 2019 Koulutuspaikkakyselyyn; teimme yhdessä ennätyksen! Vastausten lukumäärä on erinomaisessa kasvussa kertoen aiheen tärkeydestä sekä antaen tuloksille ennennäkemätöntä painoarvoa ja vaikutusvaltaa. Kyselyyn vastaamalla meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa saamaamme koulutukseen sekä työoloihimme. Kaikkien korjausliikkeiden taustalla on havainto siitä, mikä mättää, mitä voisi kehittää, ja toisaalta, missä me olemme hyviä. 

Koulutuspaikkakyselyyn on sisällytetty kysymyksiä sekä koulutuksesta että työoloista, koska nämä liittyvät keskeisesti toisiinsa. Viime syksyn tulosten perusteella 70 % vastanneista kokee työn kuormittavuuden mahdollistavan oppimisen. Huolestuttavasti 23 % koki itsensä lopen uupuneeksi työssään vähintään kerran viikossa ja yli puolet vastaajista vähintään kerran kuussa. Uupuneisuus näytti yhdistyvän kauttaaltaan heikompiin arvioihin koulutuspaikan ohjauksesta, perehdytyksestä ja työoloista. Jos hautautuu työkuorman alle eikä ehdi palautua päivystysvuorojen välissä, ei välttämättä jää voimaa imeä tietoja ja taitoja ympäristöstään. 

Palkituissa viiden tähden koulutuspaikoissa koulutusta on tavoitteellisesti kehitetty vuosia erikoistuvia lääkäreitä osallistaen ja heidän osaamisensa huomioiden. Tukea käytännön työhön sekä erikoislääkäriksi kasvamiseen on tarjolla niin säännöllisten tutortuntien kuin mahdollisen työnohjauksen tai mentoroinnin muodossa. Työohjelmia ollaan valmiita muokkaamaan tai niitä pääsee itse säätämään. Hyvän koulutuspaikan arkeen mahtuu yhteisiä kahvihetkiä, jotka ovat omiaan mahdollistamaan kevyen kynnyksen konsultaatiot sekä lisäämään yhteenkuuluvuutta työyhteisössä.   

Koulutuspaikkakyselyllä on tärkeä tehtävä levittää hyviä koulutuskäytäntöjä, mutta myös lisätä sekä erikoistuvien että työnantajien tietoisuutta koulutussuosituksista. Osa on varmaankin tutustunut YEK:n vaatimuksiin, mutta kuinka moni on aiemmin tutustunut Lääkäriliiton täydennyskoulutussuositukseen? 69 %:lla vastaajista toteutui kaksi tuntia viikossa toimipaikkakoulutusta, jota YEK:n aikana suositellaan noin 100 tuntia vuodessa. Sen sijaan vain alle kolmanneksella toteutui Lääkäriliiton täydennyskoulutussuosituksen mukaisesti vähintään 10 päivää työpaikan ulkopuolista täydennyskoulutusta työnantajan kustannuksellaLääkärin ammatissa jatkuvan oppimisen tarve korostuu ja lopulta koulutuksen toteutuminen on potilasturvallisuuskysymys.  

Viime syksyn Nuorilääkäripäivillä julkaistussa kannanotossa lääkärien työajasta ehdotettiin 20 % jyvitettävän kehittämistyölle, mukaan lukien oman ammatillisen osaamisen kehittäminen. Lääketieteen edistysaskeleet ja toisaalta niukat resurssit vaativat jatkuvasti toimintatapojen muuttamista. Koulutuspaikkakyselyyn vastanneista 36 % oli osallistunut koulutuspaikassaan kehittämistyöhön kuten moniammatilliseen tiimityöhön tai päivystyksen ja perehdytyksen kehittämiseen. Tavallisin syy sille, että ei ollut osallistunut kehitystyöhön, oli toistaiseksi sopivan projektin puute.   

Nyt on tarjolla kaikille sopiva kehittämisprojekti. NLY:n valiokunnat laativat viime vuonna yhteistyössä kriteerit hyvälle koulutuspaikalle ja työpaikalle, jotka valtuuskunta marraskuussa hyväksyi. Tahdoimme tarjota niitä usein kysyttyjä keittokirjaohjeita, joten ottakaa reseptit haltuun täältä ja viekää pureksittavaksi työpaikan kahvipöytään!  

 

Sara Kaartinen
NLY:n Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja