Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Viisi tähteä vaatii laatua sekä koulutukselta että työoloilta
Etusivu > Viisi tähteä vaatii laatua sekä koulutukselta että työoloilta

Viisi tähteä vaatii laatua sekä koulutukselta että työoloilta

Tammikuussa julkistettavat Koulutuspaikkakyselyn tähtitaulukot perustuvat monivaiheisen kyselyn päättävään kysymykseen: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit koulutuspaikkaasi ystävälle tai kollegalle?” Koulutuspaikan ansaitsemaan suositteluarvioon vaikuttavat koulutuksen laadun lisäksi ymmärrettävästi koulutusympäristöön liittyvät seikat.

Syksyn 2019 Koulutuspaikkakyselyyn pohjautuva tutkimusraportti selvitti, mitkä tekijät selittävät eniten erikoistuvien lääkärien halukkuutta suositella koulutuspaikkaansa (Hetemäki ym., 2021). Näitä tekijöitä olivat oppimisen mahdollistava työkuormitus, systemaattinen koulutus sekä ohjaus. Kun Koulutuspaikkakyselyn vastaajat vuonna 2020 saivat kertoa, mitkä ovat heidän nähdäkseen tärkeimmät syyt koulutuspaikan saamalle suositteluarviolle asteikolla 0–10, ylivoimaisesti useimmin suosittelua puoltavaksi tekijäksi oli nimetty hyvä työilmapiiri (Kökkö & Kaartinen, 2021).

NLY:n Koulutuspaikkakysely-työryhmässä laadittiin vuonna 2021 koulutuspisteytys, jonka avulla on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin koulutuspaikassa toteutuvan koulutuksen laatua ja systemaattisuutta sekä näiden suhdetta koulutuspaikan saamaan suositteluarvioon. Luotu koulutuspisteytys on esitetty taulukossa 1 ja perustuu tutkimusraporttiin sekä työryhmän näkemykseen siitä, mikä koulutuksesta tekee laadukkaan ja systemaattisen. Pisteitä kerryttävät koulutusrakenteeseen, koulutusoloihin ja täydennyskoulutukseen liittyvät seikat. Pisteytyksessä suurin painoarvo on haluttu antaa kysymyksille, jotka työryhmän näkemyksen mukaan puhuvat vahvimmin laaja-alaisen koulutusmyönteisyyden puolesta.

Taulukon 1 osoittamalla tavalla jokaiselle koulutuspaikalle on laskettu koulutuspisteet. Pisteytyksessä parhaiten menestyneet koulutuspaikat on listattu taulukoihin 2–5 terveydenhuoltosektoreittain. Taulukoissa koulutuspaikat on esitetty pisteiden suhteen paremmuusjärjestyksessä. “Rakennepisteet”-sarakkeeseen on lisäksi eritelty pelkän koulutusrakenteen tuoma pistepotti.

Kaikki Koulutuspaikkakyselyn sadan NPS-pisteen koulutuspaikat sijoittuvat omien terveydenhuoltosektoriensa sisällä myös koulutuspisteytyksen kärkikymmenikköön.

Tämä ei liene sattumaa. Listauksesta löytyy kuitenkin myös niitä koulutuspaikkoja, joissa koulutukseen on mitä ilmeisimmin panostettu, mutta tämä ei ainakaan toistaiseksi näy nuorten lääkärien työtyytyväisyydessä. Yksi selitys on palautteen perusteella ilmeinen. Työkuorman suuruus, lääkäriresurssin puutteellisuus ja työn epätarkoituksenmukaiselta tuntuva järjestäminen rokottavat suositteluarviota eli NPS-pisteitä koulutuspaikoissa, joissa koulutuspisteet ovat kärkikastia mutta NPS-pisteet jäävät selvästi viiden tähden koulutuspaikoista.

Koulutuspaikkakyselyä on jonkin verran kritisoitu siitä, että se antaa nimellään harhaanjohtavan kuvan kyselytutkimuksen metodeista. Osaltaan Koulutuspaikkakyselyn tähtitaulukot antavatkin vastauksen siihen, missä toimipaikoissa nuoret lääkärit tykkäävät tehdä töitä. Jokainen ammatillisessa jatkokoulutuksessa oleva nuori lääkäri on kuitenkin tullut työpaikkaansa kehittämään osaamistaan, minkä hän toivoo pääsevänsä tekemään valtakunnallisen opinto-oppaan ohjaamalla tavalla.

Kuten tuore koulutuspisteytys osoittaa, pelkästään koulutuksen systemaattisuudella ei välttämättä kivuta sataan NPS-pisteeseen, mutta sataa NPS-pistettä ei saavuteta ilman laadukasta koulutusta.

Jatkossa NPS-pisteytyksen rinnalla tullaan julkaisemaan tässä kuvatun kaltaista koulutuspisteytystä, jotta koulutuksen laatua ja koulutusuudistuksen etenemistä on entistäkin helpompi seurata. Palautetta luodusta koulutuspisteytyksestä vastaanotetaan NLY:n Koulutuspaikkakysely-työryhmässä mieluusti.

 

 

 

Lähteet:

1.  Hetemäki, I.; Saastamoinen, P.; Heistaro, S.; Kaartinen, S. Mikä saa erikoistuvan suosittelemaan koulutuspaikkaansa? Suom Lääkäril 2021;136:1895–900.

2. Kökkö, K.; Kaartinen, S. Mikä saa suosittelemaan tai arvostelemaan omaa koulutuspaikkaa? Nuori Lääkäril 2021:1. https://nly.fi/mika-saa-suosittelemaan-tai-arvostelemaan-omaa-koulutuspaikkaa/

 

Teksti: Katariina Kökkö & Sara Kaartinen