Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Vuoden 2018 Koulutuspaikkakyselyn tulokset
Etusivu > Vuoden 2018 Koulutuspaikkakyselyn tulokset

Vuoden 2018 Koulutuspaikkakyselyn tulokset

Valtakunnallisessa selvityksessä pärjäsivät parhaiten terveyskeskukset ja keskussairaalat. Täydet viisi tähteä ansaitsi 14 koulutuspaikkaa, joista kuusi oli terveyskeskuksia ja kuusi keskussairaaloita.

Toista vuotta peräkkäin viiteen tähteen ylsivät Kaarinan, Siilinjärven, Rovaniemen ja Vaasan terveyskeskukset sekä Vaasan keskussairaala. Yliopistosairaaloista parhaiten pärjäsi neljä tähteä ansainnut Oulun yliopistollinen sairaala, kun taas eritellyistä yliopistoklinikoista viiteen tähteen ylsi ainoastaan Tampereen yliopistosairaalan kuvantamisyksikkö.

Koko maan tasolla tarkasteltuna keskussairaaloissa työskentelevät erikoistuvat olivat tyytyväisimpiä koulutuspaikkaansa, mutta myös terveyskeskuksissa oltiin varsin tyytyväisiä. Yliopistosairaalat taas pärjäsivät jälleen heikoimmin.

Kokonaisuudessaan parhaiten pärjäsi Oulun erityisvastuualue, jonka jälkeen järjestyksessä tulevat Kuopion, Turun, Tampereen ja viimeisenä Helsingin erityisvastuualueet. Kaikilla erityisvastuualueilla yliopistosairaaloihin oltiin koulutuspaikkoina tyytymättömimpiä.

Lähes 90% kyselyyn vastanneista saa tarvittaessa ohjausta käytännön tilanteissa, mutta vain alle puolet saa säännöllisesti palautetta työskentelystään. Aloittaessaan uudessa koulutuspaikassa 32% vastaajista ei kokenut saaneensa tietää, kuka vastaa koulutuksesta. Perehdytyksen jälkeen yli 80% vastaajista pystyi löytämään työskentelyn kannalta olennaiset tilat ja välineet sekä käyttämään tietojärjestelmiä itsenäisesti.

Vuonna 2017 vastaajista 36%:lla oli varattu säännöllinen ajankohta ohjaukselle, kun taas 2018 luku oli 43%, mikä on ilahduttava parannus. Trendin toivotaan jatkuvan samansuuntaisena.

97%:lla on toimipaikkakoulutusta viikoittain ja yli puolella vähintään 2 tuntia viikossa. YEK-vaiheen koulutuspaikan kriteereihin lukeutuu vähintään 100 tuntia toimipaikkakoulutusta vuodessa. Lääkäriliitto puolestaan suosittaa jokaiselle lääkärille vähintään viisi tuntia viikossa meeting-toimintaa, muuta toimipaikkakoulutusta sekä henkilökohtaista täydennyskoulutusta ja itseoppimista.

Enemmistö vastaajista koki toimipaikkakoulutuksen laadukkaaksi: vuonna 2018 yli 80% vastaajista, kun vuonna 2017 määrä oli vielä hieman alle 80%.

Alle kolmannes erikoistuvista pääsee osallistumaan vähintään 10 päivää vuodessa koulutuspaikan ulkopuoliseen koulutukseen. Suurin osa erikoistuvista pääsee osallistumaan 4-9 päivää vuodessa ja alle prosentti vastanneita ei ollenkaan. Lääkäriliitto suosittaa kaikille vähintään 10 päivää vuodessa työpaikan ulkopuolella tapahtuvaa koulutusta. NLY:n mielestä 10 päivään ei tulisi laskea erikoistumiseen kuuluvia johtamiskoulutuspäiviä. YEK-vaiheen koulutuspaikan kriteereihin puolestaan lukeutuu mahdollisuus osallistua vähintään yhtenä päivänä kuukaudessa toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen.

Noin 94% vastaajista saa osallistua kaikille erikoistuville lääkäreille tarkoitettuun johtamiskoulutukseen palkallisella vapaalla, mutta suunnilleen 4% vastaajista joutuu ottamaan palkatonta vapaata ja 2% vastaajista raportoi, ettei työajalla ole mahdollista osallistua johtamiskoulutukseen.

Kuvassa vasemmalta oikealle Tuomas Rissanen (kardiologian ylilääkäri, Pohjois-Karjalan keskussairaala), Outi Palmén (avovastaanottojen ylilääkäri, Rovaniemen terveyskeskus), Irina Rinta-Kiikka (vastuualuejohtaja, TAYS Kuvantaminen), Elina Majapuro (johtava ylilääkäri, JIK-kuntayhtymä), Torda Szilvay (supertuutori, Malmin terveysasema), Päivi Pétas (ylilääkäri, Malmin terveysasema) ja Sara Launio (NLY:n puheenjohtaja). Kuvaaja Ville Rinne.

 

Parhaissa koulutuspaikoissa on yhteiset kahvitauot, eikä negatiivista palautetta anneta perjantaisin

Nyt toista kertaa toteutetussa NLY:n Koulutuspaikkakyselyssä menestyivät parhaiten JIK-kuntayhtymän terveyskeskus, Malmin terveysasema, Rovaniemen terveyskeskus, TAYS kuvantaminen sekä Pohjois-Karjalan keskussairaala. Kärki viisikko palkittiin Lääkäri 2019 -tapahtumassa, jonka jälkeen Elina Majapuro (johtava ylilääkäri, JIK-kuntayhtymä), Irina Rinta-Kiikka (TAYS kuvantaminen), Torda Szilvay (supertuutori, Malmin terveysasema) ja Päivi Pétas (ylilääkäri Malmin terveysasema) kertoivat, mikä tekee juuri näistä työpaikoista viiden tähden koulutuspaikkoja.

Jokaisessa palkitussa koulutuspaikassa erikoistuville lääkäreille on nimetty oma erikseen kouluttajaksi kouluttautunut tutorlääkäri, jonka kanssa tutortunteja järjestetään viikoittain. Tutor-sessiot eivät jää päivystysten, vastaanottojen tai paperitöiden jalkoihin, vaan on suunniteltu niin, että ne oikeasti toteutuvat. Lisäksi esimerkiksi Malmin terveysasemalla toimii supertuutori, joka pitää kaikkien erikoistuvien yhteisiä tutortunteja säännöllisesti. Toimipaikkakoulutuksen lisäksi erikoistuville mahdollistetaan vähintään 10 työpaikan ulkopuolista koulutuspäivää vuodessa.

Kuten uusimman Koulutuspaikkakyselyn tuloksistakin näkyy, jo koulutuspäivien määrässä tai säännöllisessä ohjauksessa on useassa koulutuspaikassa petraamisen varaa. Kuitenkaan pelkästään näillä meriiteillä ei vielä noustu koko Suomen kärkisijoille, vaan tässä jutussa aiemmin lueteltuja koulutuspaikkoja yhdistää myös kaksi hieman yllättävää seikkaa: yhteiset kahvitauot ja se, ettei negatiivista palautetta anneta perjantaisin, jos ei ole ihan pakko.

Vastaanottotyötä tekevän lääkärin työ voi olla yllättävänkin yksinäistä, vaikka huoneen läpi kulkeekin päivän aikana potilaiden lähes loppumaton virta. Radiologin työstä puhumattakaan. Kaikkien kärkisijoille yltäneiden koulutuspaikkojen kouluttajat puhuvatkin yksimielisesti yhteisten kahvitaukojen ja lounaiden tärkeydestä. Kahvihuoneen ajoittain mustempikin huumori tekee välillä hyvää ja konsultaatiotkin hoituvat huomaamatta kahvin tai lounaan ääressä.

”Tekevälle sattuu” ja jokaiselle lääkärille, joka hoitaa potilaita, sattuu. Joskus kommunikaatioon liittyviä väärinymmärryksiä ja joskus ihan oikeita virheitäkin. Kuinka virheitä pitäisi käsitellä työpaikalla ja miten niistä voisi oppia? Kyselyn viiden tähden koulutuspaikkojen kouluttajalääkäreillä on yhtenäinen linja: palaute tulee käydä erikoistuvan lääkärin kanssa läpi, mutta ei perjantaina, ei kesken kiireisen vastaanottopäivän eikä varsinkaan silloin, jos erikoistuvan lista näyttää valmiiksi poikkeuksellisen haastavalta. Harvoin palautteella on niin kiire, ettei sopivaa hetkeä voisi odottaa viikonlopun tai kaoottisen työpäivän yli. Tällöin virheistä ja palautteista voi rauhassa oppia, mutta sitä ei tarvitse murehtia yksin koko viikonloppua.

Vaikka koulutuksiin pääsisi yllin kyllin ja työpaikalta löytyisi tutoriksi nimetty kokeneempi kollega, ei oppimista välttämättä tapahdu ihanteellisesti. Loppujen lopuksi niin yksinkertainen ja välillä itsestään selvänä pidetty asia kuin hyvä ja turvallinen työympäristö onkin kaiken keskiössä.

 

Enni Sanmark

Erikoistuva lääkäri, joka yrittää siirtää iltapäiväkahvit näyttöpäätteeltä kahvihuoneeseen