Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Ei enää pöytälaatikkoon sullottuja työtodistuksia – ELSA on täällä!
Etusivu > Ei enää pöytälaatikkoon sullottuja työtodistuksia – ELSA on täällä!

Ei enää pöytälaatikkoon sullottuja työtodistuksia – ELSA on täällä!

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa otetaan vuoden 2022 kuluessa asteittain käyttöön ELSA eli erikoistuvien seuranta- ja arviointijärjestelmä. ELSA integroituu osaksi erikoistumista kaikissa viidessä yliopistossa kaikilla erikoisaloilla – kaikille erikoistumiskoulutuksen toimijoille.

ELSA on suunniteltu ensisijaisesti erikoistuvan lääkärin työkaluksi. ELSAn myötä erikoislääkärikoulutukseen liittyvien asiakirjojen allekirjoittaminen sähköistyy ja työ- ja koulutustodistukset saa vihdoin säilöttyä helposti yhdelle sähköiselle alustalle.

ELSA tarjoaa myös puitteet osaamisperustaisen koulutuksen tosiasialliselle toteuttamiselle, kun jatkossa myös erikoislääkärikouluttajat käyttävät järjestelmää ohjaustyönsä tukena. ELSAssa kouluttavat erikoislääkärit pääsevät näppärästi ohjaamaan erikoistujia henkilökohtaisen koulutussuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä sekä antamaan palautetta ja arvioimaan erikoistuvan lääkärin osaamisen kehittymistä. Osaamisen arvioinnissa hyödynnetään erilaisia kyselylomakemuotoon rakennettuja arviointityökaluja.

ELSAa ryhdyttiin pilotoimaan kuluvan vuoden helmikuussa Oulun yliopistossa kahdeksalla pilottialalla.

Näitä pilotointialoja ovat anestesiologia ja tehohoito, ihotaudit ja allergologia, lastenneurologia, lastentaudit, ortopedia, syöpätaudit, työterveyshuolto ja yleislääketiede. Pilottiin osallistui yhteensä 52 erikoistuvaa lääkäriä.

ELSAn toteutus on vielä kesken, ja uusia toimintoja tuodaan järjestelmään kolmen viikon välein. Pilotissa kerätyn palautteen perusteella erikoistujat kokevat ELSAn toimintojen tukevan erikoistumista, ja erityisesti työskentelyjaksojen reaaliaikainen laskuri saa erikoistuvilta lääkäreiltä kiitosta. ELSAn kaltaista erikoistujien kansallista arviointipalvelua ei ole aiemmin nähty, minkä vuoksi etenkin osaamisen arviointiin liittyviä toiminnallisuuksia kehitetään kaiken aikaa käyttäjähavaintojen ohjaamana.

Alustavan suunnitelman mukaan ELSA otetaan käyttöön kahdeksalla pilottialalla Helsingin ja Tampereen yliopistoissa kesäkuun aikana, ja elokuussa käyttöönoton on määrä laajentua Turkuun, Itä-Suomeen ja Ouluun pilottialojen kaikille erikoistujille. Muut erikoisalat ottavat ELSAn käyttöön porrastetusti syksyn aikana.

Kaikki voimassa olevan opinto-oikeuden omaavat erikoistuvat lääkärit siirtyvät käyttämään ELSAa. Aiempien työskentelyjaksojen vieminen ELSAan on suositeltavaa, mutta myös vanhanmuotoisesti paperiversioin tai hybridimallilla on mahdollista valmistua vähintään vuoden ajan. Tämän siirtymäajan jälkeen valmistuminen edellyttää yksinomaan ELSAn käyttöä.

ELSAn käyttöönotto vaatii saumatonta yhteistyötä ELSAn tuottajan, koulutusuudistuksen koordinaattoreiden sekä erikoisalojen välillä, sillä ELSAan tuotavat sisällöt, kuten erikoisalakohtaiset osaamistavoitteet, suoritteet ja arviointiasteikot, ovat erikoisalojen itse määrittelemiä. Asteittaista käyttöönottoa viivästetään tarvittaessa, sillä puutteellisin sisällöin järjestelmän käyttöönottoa ei kannata toteuttaa.

Jo marraskuussa 2018 NLY on kannanotossaan osaamisperustaisesta erikoislääkärikoulutuksesta todennut, että “oppimisen arviointi ei saa muodostua itsetarkoitukseksi tai ylimääräiseksi työksi tavanomaisen työajan päälle”. ELSAn tapauksessa tämä tarkoittaa pyrkimystä helppokäyttöisyyteen työajan puitteissa. Järjestelmän pääkäyttäjät – erikoistuvat lääkärit – ovatkin tärkeässä roolissa palauttenantajina, jotta tämä NLY:nkin ajama tavoite taatusti toteutuu.

Kaikkia erikoislääkärikoulutuksen toimijoita suositellaan osallistumaan valtakunnalliseen ELSA-infotilaisuuteen (2 h), joiden aikataulut löytyvät ammatillisen jatkokoulutuksen valtakunnallisilta nettisivuilta (www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus). Tämän sähköinen lomakkeen kautta voit esittää NLY:n koulutusvaliokunnalle kesä-heinäkuun ajan anonyymisti kysymyksiä ELSAan liittyen. Vastaukset julkaistaan NLY:n blogissa elokuussa.

Katariina Kökkö
Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja