Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Inttiin lääkiksen jälkeen
Etusivu > Inttiin lääkiksen jälkeen

Inttiin lääkiksen jälkeen

Kertooko kollegasi jatkuvasti inttijuttuja? Liittyykö tarinoihin vaativaa medisiinaa kenttäolosuhteissa? Kollegasi on kenties vastikään suorittanut varusmiespalveluksensa lääkintäreserviupseerikurssilla.  

Lääkäreillä, hammaslääkäreillä, eläinlääkäreillä ja proviisoreilla on vuodesta 1976 ollut mahdollisuus suorittaa varusmiespalvelus eriytettynä ja varta vasten näille ammattikunnille räätälöitynä koulutuksena lääkintäreserviupseerikurssilla (lääkintä-RUK). Kurssi koostuu neljän kuukauden varsinaisesta reserviupseerikurssista, vastaavan mittaisesta jatkokurssista ja lyhyestä komennuskaudesta varuskuntien terveysasemilla.  

Kerran vuodessa järjestettävä koulutus alkaa kesällä palvelukseen astuville syyskuussa, kunhan alokasajan peruskoulutuskausi on saatu päätökseen. Pääosa koulutuksesta tapahtuu Riihimäen varuskunnassa, jossa nykyään sijaitsevat Puolustusvoimien logistiikkakoulu ja sotilaslääketieteen keskus. Vanhempien kollegoiden kertomukset legendaarisesta villistä lääkintärukista vuosikymmenien takaa ovat vanhentuneita tarinoita, sillä koulutusta on kehitetty tällä vuosikymmenellä järjestelmällisesti kouluttamaan yhä paremmin lääkäreiden tarvitsemia taitoja poikkeusolosuhteissa.  

Varusmiespalvelus alku on koulutustausta riippumatta kaikille palvelukseen astuville samanlainen. Kahden kuukauden alokasaikana eli niin sanotulla P-kaudella totuttaudutaan varusmieselämään ja opiskellaan sotilaan perustaidot. P-kaudella kenelläkään ei ole erivapauksia, vaan kaikki ovat samalla viivalla – kenties ainoaa kertaa elämässä. Alokkaan ei tarvitse itse miettiä milloin nukkua, herätä, syödä, käydä vessassa tai liikkua, saati kuinka tehdä diagnoosi, milloin aloittaa hoito tai tehdä päätös hoidon lopettamisesta. Pitkien opintojen jälkeen pari kuukautta ilman ajatustyötä voi olla siis virkistäväkin kokemus! 

P-kauden jälkeen kaikki lääkäri-, hammaslääkäri-, eläinlääkäri- ja proviisorivarusmiehet komennetaan jatkamaan palvelusta Riihimäellä kaksiviikkoisella varusmieslääkärikurssilla, jonka aikana opiskellaan perusteet sotilaslääkärin toimenkuvasta. Kaikkia kannustetaan jatkamaan palvelusta reserviupseerikurssilla. Toisena vaihtoehtona on suorittaa varusmiespalvelus varusmieslääkärinä tai -hammaslääkärinä varuskunnan terveysasemalla eli tuttavallisemmin Veksissä, jolloin etuna on lyhyempi 9kk kokonaispalvelusaika, mutta toimenkuva koostuu lähes pelkästään varusmiesten sairasvastaanoton pitämisestä. Tämän vaihtoehdon valinneet jäävät paitsi Lääkintä-RUK:n koulutuksesta ja kokemuksista.  

Reserviupseerikurssille hyväksytyt jäävät Riihimäelle kurssille, joka kestää syyskuun alusta aina jouluun saakka. Syksyn lääkintä-RUK:n koulutus jakaantuu lääkintäkoulutukseen, johtaja- ja kouluttajakoulutukseen sekä pienempiin osa-alueisiin kuten esimerkiksi toimintakykykoulutukseen. Myös maavoimien taistelutapaa ja strategiaa harjoitellaan teoriassa ja käytnnössä. Raskaimpana yksittäisenä kokemuksena syksyyn kuuluu johtamisharjoitus, jossa toisiaan vastaan kilpailevina joukkueina suunnistetaan parin vuorokauden aikana reilu 65km suorittaen rasteja ja selviytyen vaihtuvissa olosuhteissa. 

Lääkintäkoulutus järjestetään sotilaslääketieteen keskuksen toimesta ja se on keskitetty erillisiin ensihoitoviikkoihin ja maastoharjoituksiin. Ensihoitoviikoilla ensihoitolääkäri, kirurgi ja kenttäsairaanhoitajat opettavat teoriaa, toimenpiteitä ja potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Harjoittelussa keskeisessä roolissa on Riihimäellä sijaitseva simulaatiokeskus, joka on yksi Suomen edistyneimmistä ja monipuolisimmista harjoitteluympäristöistä. Simulaattorissa on mahdollista luoda autenttisia kenttäolosuhteita muun muassa erilaisten valaistus- ja sääolosuhteiden osalta. Varmasti kaikille kurssilaisille tulee ensihoitoviikoilla tutuksi niin pleuradreenin asettaminen, kirurginen ilmatien hallinta kuin ketamiinin annostelukin. 

Lääkintäkoulutuksen ohessa perusteellinen johtajakoulutus on suuressa osassa koulutusta, niin teoreettisena kuin käytännössäkin. Jokainen johtamistehtävä arvioidaan ensin itse, sitten vertaisten ja esimiesten toimesta kirjallisesti. Tämän jälkeen tehtävä vielä reflektoidaan yhdessä esimiehen kanssa. Harvoin lääkäri saa missään näin laajaa ja strukturoitua johtamiskoulutusta.   

Aikaisemmin lääkintä-RUK:ssa varusmiehet joutuivat toimimaan useita kuukausia ilmaisena lääkärityövoimana varuskuntien terveysasemilla ja tämä herätti paljon kritiikkiä. Yksi suurimmista muutoksista uudistuneessa lääkintä-RUK:ssa on tämän työmäärän huomattava vähentäminen. Kurssiin kuuluu enää noin 1,5kk mittainen sotilaslääkärin tehtävään tutustuminen. Niin kutsuttu veksijakso koetaan keskimäärin mielenkiintoisena ja ammatillisesti hyvänä kertauksena yleislääketieteestä. Paluu lääkärin töistä takaisin sotilaaksi tapahtuu Sodankylän jääkäriprikaatin toimesta arktisen koulutuksen merkeissä helmikuun lopussa. Koulutus toteutetaan kolmipäiväisenä hiihtovaelluksena Lapin upeassa luonnossa. Koulutukseen kuuluu niin yöpyminen itse tehdyssä lumikammissa kuin pelastautuminen avannostakin.  

Vaikka virallinen lääkintäreserviupseerikurssi päättyykin jo joulukuussa, viettävät upseerikokelaat aikaa tiiviisti yhteisissä harjoituksissa. Loppukeväästä jatketaan lääkintäkoulutusta, perehdytään monipuolisesti yhteiskunnan poikkeusolosuunnitelmiin ja toimitaan kevään lopuksi joukko-osastojen suurissa sotaharjoituksissa lääkintäkokelaina ja lääkäreinä. Kevään lääkintäkoulutuksissa syksyn opit huipentuvat käytännön harjoitteissa, joista mieleenpainuvin on varmasti paljon puhuttu kirurgian ja anestesiologian toimenpideharjoitus maasto-olosuhteissa siivilipuolen huippuammattilaisten opastuksessa. Kevääseen mahtuu myös suuronnettomuussimulaatioharjoitus yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Vuoden 2017 uutuutena kevätkauden aikana pilotoitiin lääkintäkokeilaiden osallistumista myös sertifioidulle European Trauma Courselle. Lähes koko kurssi läpäisi anestesiologeille ja kirurgeille suunnatun kliinisen loppukokeen traumatiimin johtamistaidoista.  

Lääkintä-RUK on nykypäivänä moderni, monipuolinen ja hyvin suunniteltu koulutuskokonaisuus, joka antaa hyvät eväät siviiliuralle etenkin johtamiseen, hätätilapotilaan ensihoitoon ja traumakirurgiaan. Vaikka arkea eletäänkin sotilasympäristössä, on kohtelu nykyaikaista, käytännön asiat neuvoteltavissa ja päivystämäänkin pääsee, jos kukkaro kevenee liikaa sotilaskodissa. Välillä hajottaa, mutta aika kultaa muistot ja käteen jää yllä mainittujen taitojen lisäksi mielettömiä elämyksiä ja hyviä ystäviä. 

Lue myös kainalojutut: Johtajuutta harjoittelemaan lääkintä-RUK:ssa ja Selviääkö oma talous intistä? 

-Johan Sanmark Kirjoittaja on reservin vänrikki, joka suoritti lääkintä-RUK:n kurssilla 249:n vuosina 2016-2017.

-Petja Orre Kirjoittaja on reservin lääkintäluutnantti, joka suoritti lääkintä-RUK:n kurssilla 241:n vuosina 2012-2013.