Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Koulutuspaikka-analyysi – kehittymistyökalu viiden tähden koulutuspaikaksi? 
Etusivu > Koulutuspaikka-analyysi – kehittymistyökalu viiden tähden koulutuspaikaksi? 

Koulutuspaikka-analyysi – kehittymistyökalu viiden tähden koulutuspaikaksi? 

Koulutuspaikkakyselyn analyysejä on voinut työnantajan toimesta tilata jo muutaman vuoden ajan tulosten julkaisun jälkeen. Useat kymmenet työnantajat ovatkin tätä mahdollisuutta jo hyödyntäneet. Kyselimme hieman muutamalta työnantajalta, mitä mieltä he ovat koulutuspaikkakyselyn analyysistä ja ovatko he hyödyntäneet saamiaan tuloksia koulutuspaikan kehitystyössä.

Suurimpana syynä analyysin tilaamiseen näyttää olevan koulutuspaikan kehittymishalu. 

Koulutuspaikkakyselyn analyysin tilaamiseen on useita syitä. Analyyseja tilaavat sekä hyvin menestyneet että heikommin pärjänneet koulutuspaikat. Suurimpana syynä analyysin tilaamiseen näyttää olevan koulutuspaikan kehittymishalu. Etenkin huonot pisteet koulutuspaikkakyselyssä ovat ajaneet koulutuspaikat tarkemman analyysin pariin. Analyysin tilauksen jälkeen työnantaja saa kattavan raportin oman koulutuspaikkansa vastaajien vastauksista kaikkien kysymysten osalta. Lisäksi laaditaan analyysi toimipaikan vahvuuksista sekä kehitysehdotuksista. Analyysin tilaukseen on sisältynyt toimipaikan niin halutessa esittely, joka vuosina 2020–2021 toteutettiin toimipaikoille etänä. Esittelyitä on järjestetty muun muassa koulutuspaikan toimipaikkakoulutusten yhteyteen, ylilääkärikokoukseen sekä pienemmälle koulutustoiminnasta vastaavalle joukolle.

Myös hyvin menestyneet paikat tilaavat analyysiä kehittymishalun vuoksi

Myös hyvin menestyneet paikat tilaavat analyysiä kehittymishalun vuoksi. On mahtavaa huomata, että kaikesta huolimatta kehitettävää löytyy ja työnantajat ottavat analyysissa ilmenneet kehitysehdotukset avoimesti vastaan. Toimipaikoille laadukas erikoislääkärikoulutus on tärkeä asia. 

Analyysit toivat negatiivisten yllätysten lisäksi myös positiivisia yllätyksiä 

Analyysit toivat negatiivisten yllätysten lisäksi myös positiivisia yllätyksiä. Terveystalon Työterveyshuollon puolelta Jenni Aallosvirta kertoi yllättyneensä siitä, kuinka hyvin heillä viikoittainen suunniteltu ohjaus toteutuu. Aallosvirran kertoman mukaan heidän kouluttajalääkärinsä tekevät siis erinomaista työtä. 

KYS Naistentautien ja synnytysten vastuualue tilasi analyysin huonojen pisteiden vuoksi. Koulutuspaikan huono tilanne oli heillä jo ennestään tiedossa, mutta kuitenkin heitä yllätti vastausten negatiivisuus. Esittely järjestettiin toimipaikkakoulutuksen yhteydessä ja kävimmekin tilaisuudessa rakentavaa keskustelua kehitettävistä osa-alueista. Sen seurauksena koulutuspaikassa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi koulutukseen, työoloihin, käytökseen, erikoistuvien tukemiseen, työilmapiiriin ja päivystysrasitukseen. Kokonaistilanne on parantunut klinikassa huomattavasti, kertoo koulutusvastuulääkäri Leena Alanne

Kehitysehdotuksiakin on kyselyyn ja analyysin liittyen saatu. Vuosittainen palaute kyselyyn vastanneiden kesken on kerätty, se on analysoitu ja otettu huomioon uutta kyselyä laadittaessa. Työnantajien viesti kyselyyn vastaajille (YEK- ja erikoislääkärikoulutusta suorittavat) on, että vastatkaa ja kertokaa avoimissa kentissä kehitysehdotuksia koulutuksen ja työolojen parantamiseksi. Näin tietoa voidaan hyödyntää edelleen koulutuspaikkojen kehittämistyössä! 

Uusi kysely siintää jo näköpiirissä, sitä kohti siis! 

Image Not Found

Kuvateksti: Vuonna 2021 puolelle nuorista lääkäreistä oli perehdytyksen jälkeen selvää, kuka koulutuksesta vastaa. Nouseva trendi antaa odottaa paljon vuoden 2023 Koulutuspaikkakyselyn tuloksilta. 

Krista Korja
Koulutuspaikkakyselyvastaava