Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Lääkärinä Puolustusvoimissa
Etusivu > Lääkärinä Puolustusvoimissa

Lääkärinä Puolustusvoimissa

Kaksi sotilaslääkäriä kertoo, miten he päätyivät töihin Puolustusvoimiin ja millaista työ sotilaiden ja varusmiesten parissa on. 

Mikko Myllylä
-Työskentelee sotilaslääkärinä Merivoimien yksikössä Pansiossa
-Valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Turun yliopistosta 2012
-Kotoisin Kaarinasta
-Harrastaa monenlaista liikuntaa, kuten kuntosalilla käyntiä, lenkkeilyä ja palloilulajeja. “Kesäisin harrastusvalikoimaani kuuluu näiden ohella moottoripurjelentokoneella lentäminen ja purjehdus. Lisäksi olen mukana reservin lääkäreihin liittyvässä yhdistystoiminnassa, joka liittyy osittain myös nykyiseen työhöni.” 

“Aloitin nykyisessä työssäni sotilaslääkärinä Turun varuskunnan terveysasemalla syksyllä 2015. Sotilaslääkäri tarkoittaa nimenomaan sotilasvirassa Puolustusvoimissa työskentelevää lääkäriä. Lääkärinä voi Puolustusvoimissa työskennellä myös siviilivirassa.

Suoritin varusmiespalvelukseni valmistumisen jälkeen lääkintä-RUK:ssa. Tämän ja aiemmin suorittamieni lääkärin sijaisuuksien myötä Puolustusvoimat oli minulle organisaationa tuttu ja tiesin suurin piirtein, mihin olen ryhtymässä. Kun kuulin, että Turun terveysasemalla on virka auki, tartuin tilaisuuteen, ja sillä tiellä ollaan.

Työpaikkani sijaitsee Pansiossa varuskunnan yhteydessä. Turussa sijaitseva Pansion tukikohta on Merivoimien yksikkö, jossa palvelee vuosittain noin 300 varusmiestä. Työnkuvaani kuuluu sekä varusmiesten että Puolustusvoimien kantahenkilökunnan terveydenhuolto. Muihin varuskuntiin verrattuna Pansiossa on varsin vähän varusmiehiä, minkä vuoksi pääosa työstäni on Merivoimien kantahenkilökunnan työterveyshuoltoa. Lisäksi toimin koulutustehtävissä ja lääkinnällisenä asiantuntijana eri toimikunnissa.

Merivoimien yksikössä kun ollaan, työhöni kuuluu myös osallistuminen lääkärinä sotaharjoituksiin merellä. Harjoitukset ovat usein useamman viikon mittaisia purjehduksia, yleensä eri puolilla Eurooppaa. Tässä työssä merisairauskin voi joskus yllättää.

Harjoituksiin osallistuessani työskentelen aluksen tarpeiden mukaisesti, ja tämä korvataan meripalveluslisänä. Muutoin sotilaslääkärin viikkotyöaika on 37,5 tuntia, eikä työhön kuulu päivystyksiä. Erikoisuutena työaikaani sisältyy viikoittain kahden tunnin mahdollisuus liikuntaan työajalla. Tällaiseen työsuhde-etuun en ole muualla törmännyt.

Työyhteisömme on varsin tiivis. Terveysasemallamme toimii 2 lääkäriä, 2 työterveyshoitajaa, 2 kenttäsairaanhoitaja, 2 sairaanhoitajaa, osastonhoitaja ja toimistosihteeri. Esimiehenäni toimii terveysaseman päällikkölääkäri.

Virkavaatteissa ja puhuttelukulttuurissa on välillä pientä eroa verrattuna siviilissä työskentelyyn. Työterveyshuollon potilaina sotilaat eivät kuitenkaan juuri eroa siviilipotilaista. Sotilaiden työtehtävissä esiintyvät erityispiirteet, kuten aluspalvelus tai sukeltaminen, tulee toki ottaa huomioon työkykyä arvioitaessa. Tiettyihin työtehtäviin on myös olemassa kelpoisuusvaatimuksia, esimerkiksi meripalveluskelpoisuus. Varusmiesten palveluskelpoisuutta arvioitaessa käytämme puolestaan sairasloman sijasta erilaisia palvelushelpotuksia kuten vapautusta marssi-, taistelu- tai liikuntakoulutuksesta. Heidän vaivoissaan korostuvat erityispiirteinä esimerkiksi rasitusmurtumat ja meluvammat.

Sotilaslääkärin on myös itse täytettävä tietyt kuntoisuusvaatimukset. Sotilasvirassa toimivan on sotaharjoituksiin osallistuakseen suoritettava hyväksytysti vuosittaiset kuntotestit: 12 minuutin juoksutesti ja lihaskuntotestit. Lisäksi tulee suorittaa vuosittain kenttäkelpoisuuteen vaadittavat palvelusammunnat, suunnistussuoritus sekä jalka-, polkupyörä- tai hiihtomarssisuoritus. Fyysistä kuntoa testataan jo työnhakuvaiheessa Cooperin testillä, minkä lisäksi kaikista työnhakijoista laaditaan turvallisuusselvitys.

Viihdyn hyvin nykyisessä työssäni Turussa. Suunnitelmissani on aloittaa keväällä erikoistumisopinnot terveydenhuollon erikoislääkäriksi. Lisäksi Merivoimissa alkaa ensi vuonna alushenkilöstön toimintakykyyn liittyvä väitöskirjaprojektini.

Puolustusvoimat tarjoaa lääkärille hyviä mahdollisuuksia kouluttautua ja kehittyä alallaan. Tutkimustyötä ja erikoistumiskoulutusta tuetaan aktiivisesti. Olen itse osallistunut useisiin Puolustusvoimien ja Sotilaslääketieteen keskuksen järjestämiin koulutuksiin. Lisäksi olen suorittanut työterveyshuoltoon pätevöittävän moniammatillisen koulutuksen ja merimieslääkärin pätevyyden. Tulevaisuudessa minulla on suunnitelmissa suorittaa sekä sotilas- että sukelluslääketieteen erityispätevyydet.

Mielenkiintoisinta työssäni on monipuolinen työnkuva ja se, että asioita käsitellään muustakin kuin lääketieteellisestä näkökulmasta. Yksittäisenä huippuhetkenä ajattelen osallistumistani vuoden 2016 Noble Mariner -harjoitukseen Pohjanmerellä. Harjoituksessa arvioitiin kansainvälisesti miinalaiva Uusimaan suorituskykyä Naton kriteerein. Toimin harjoituksessa lääkintäryhmän johtajana, ja lääkintä oli yksi harjoituksessa arvioitavista kohteista. Kaikki tilanteet ja hoitotoimenpiteet pyrittiin harjoituksessa suorittamaan mahdollisimman realistisesti. Kokemus oli ainutlaatuinen, ja selvisimme arvioinnista kunnialla.”

Iiro Fagerström

-Työskennellyt sotilaslääkärinä Sodankylän varuskunnan terveysasemalla
-Valmistunut Turusta 2016
-Kotoisin Helsingistä
-Harrastaa toiminnallista urheilua elämää varten sekä videotaidekuvausta 

“Päädyin Puolustusvoimille ja Sodankylään varusmiespalveluksen aikaisten hyvien kokemusten myötä. Suoritin asepalveluksen valmistumiseni jälkeen 2016-2017. Vuoden asepalveluksen suorittavat lääkärit tekevät muun koulutuksen ohella kahden kuukauden työjakson jonkin varuskunnan terveysasemalla, ja hain Sodankylään suorittamaan oman jaksoni. Edellisen kerran olin ollut Lapissa 2000-luvun alussa. Viihdyin töissä hyvin; työympäristö yhdessä kauniin, minulle eksoottisen luonnon kanssa oli miellyttävä kokemus. Sodankylän varuskunnassa oli sotilaslääkärin virka auki, ja hain siihen asepalvelukseni päätyttyä elokuussa 2017.

Työnhakuprosessi valtiolle ja sotilasvirkaan sisälsi taustatietojen tarkan kartoituksen ja psykologisia testejä sekä fyysiset kuntovaatimukset, joiden läpäiseminen on edellytys virkaan. Näiden virallisten vaatimusten lisäksi avoin mieli ja stressinsietokyky ovat valtteja tällä alalla, koska kyseessä on ainutlaatuinen organisaatio ja potilasmateriaali ja työnkuvaan kuuluu myös mahdollinen maastoympäristö.

Työhöni terveysasemalla kuuluu varusmiesten perusterveydenhuollon järjestäminen sekä hoidon toteutus varuskunnassa. Osallistun myös varuskunnan suuremmissa sotaharjoituksissa kenttälääkinnän koulutukseen ja lääkärin tehtäviin kenttäsairaalassa tai joukko-osaston mukana.
Yksi hienoimmista kokemuksistani sotilaslääkärinä on ollut toimia sotilaskamppailulajien SM-kilpailuissa vastaavana lääkärinä kehän laidalla. Myös varusmiesten kouluttaminen kenttälääkintään leiriympäristössä on ollut hyvin palkitsevaa.

Tyypillinen työpäiväni keskittyy varuskunnan terveysasemalle, missä varusmiehet ohjataan sairaanhoitajien ja kenttäsairaanhoitajien tekemän hoidontarpeen arvion perusteella ajanvarauksella minulle. Tämän ohella ylläpidän virka-aikana päivystysvalmiutta terveysasemalla. Tyypillinen työaikani on 8-15:30, mutta sotaharjoituksissa työskentelen käytännössä vuorokauden ympäri harjoituksen ajan.

Työyhteisömme muodostavat tällä hetkellä terveysasemaa johtava päällikkölääkäri, jolla on vastaanoton ohella enemmän hallinnollista työtä, sekä sotilaslääkäri, jolle keskittyy vastaanottotyö ja harjoituksiin ja lääkinnän koulutukseen liittyvät tehtävät. Tukenamme toimivat terveysaseman sairaanhoitajat ja kenttäsairaanhoitajat. Teemme aktiivista yhteistyötä varuskunnan sosiaalikoordinaattorin, sotilaspastorin sekä kunnan terveysaseman, fysioterapeuttien, mielenterveystoimen ja Lapin keskussairaalan kanssa. Oleellisin ero sotilas- ja siviiliorganisaatiossa työskentelyn välillä koskee ainutlaatuista potilasmateriaalia – sekä käskytysvaltaa. Siviilistä on tuttu virka-apupohjainen mielentilan arvio, mutta Puolustusvoimissa tutkittavan voi käskeä sotilasorganisaation kautta arvioon muustakin syystä.

Sotilaslääkärit kuuluvat Puolustusvoimissa erikoisupseeristoon, jolla on siviilikoulutuksen myötä erityistä asiantuntijuutta alaansa. Työsopimuksessa on erilaista liikkumavaraa kuin varsinaisella sotilaskantahenkilökunnalla. Puolustusvoimat ja sen sisällä Sotilaslääketieteen keskus, jonka alaisuuteen varuskuntien terveysasemat kuuluvat, on ollut vakaa työnantaja. Tukea ja kannustusta oman ammattitaidon ylläpitämiseen sekä jatkokoulutuksen suhteen on tarjolla matalalla kynnyksellä. Terveysasemalla on mahdollista edetä päällikkölääkäriksi, ja lääkäreiden toimintaa Puolustusvoimissa johtavan Sotilaslääketieteen keskuksen vastuutehtäviin voi myös hakeutua.

Jäin helmikuun alusta 10 kuukauden virkavapaalle suorittaakseni YEK:n terveyskeskusjaksoa. Jatkossa ammattillisen urani sekä muun elämän tavoitteiden tasapainottaminen ja aktiivinen kehittäminen ovat keskiössä. Myös sotilaslääketieteen erityispätevyys kiinnostaa minua tulevaisuudessa.

Oma urani on vasta alussa. Mielenkiintoisinta tähän asti on ollut huomata, kuinka monenlaisia työnkuvia sekä kokemuksia lääkärinä voi nähdä. Omalla heittäytymisellä tuntemattomaan on iso merkitys.”