Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Miksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen luottamusta lääkärikuntaan kannattaa lisätä?
Etusivu > Miksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen luottamusta lääkärikuntaan kannattaa lisätä?

Miksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen luottamusta lääkärikuntaan kannattaa lisätä?

Potilaan tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja syrjimätön kohtelu ei ole itsestäänselvyys.

Tämä viesti pysäytti meidät Nuoret Lääkärit, kun perehdyimme vuoden 2019 aikana lääkärikunnan ja sateenkaariyhteisön väliseen suhteeseen. Potilaiden yhdenvertainen kohtelu on lääkärin etiikan kulmakiviä ja lääkärinvalassa olemme sitoutuneet täyttämään lääkärin velvollisuutemme jokaista kohtaan ketään syrjimättä. Kaikki eivät kuitenkaan pysty luottamaan lääkärin asialliseen ja kunnioittavaan suhtautumiseen.  

Esimerkiksi sukupuolivähemmistöt hakeutuvat hoitoon valtaväestöä harvemmin, vaikka samalla joka neljäs seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva yläkoululainen kokee kotonaan fyysistä väkivaltaa. Kysymyksiä ja tarvetta turvalliselle terveydenhuollolle on paljon, mutta palveluita ei luottamuspulan vuoksi käytetä. Tämä ei ole toimiva yhtälö. 

Lisäämällä luottamusta meillä on aito mahdollisuus lisätä terveyttä. Mietimmekin keinoja, joilla voisimme osoittaa olevamme sitoutuneita kohtelemaan kaikkia potilaita yhdenvertaisesti. Samalla tulisi lisätä ammattikunnan tietoutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta ja kohtaamisesta. Osallistuminen Pride-ihmisoikeustapahtumaan ammattikuntana nousi esiin perusteltuna ja tarpeellisena keinona edistää näitä tavoitteita. Samalla aukeaa mahdollisuus käydä aiheesta rakentavaa keskustelua ammattikunnan sisällä ja oppia uutta. Teimme aiheesta aloitteen Lääkäriliiton valtuuskunnalle.

Pride-liikkeen tavoitteet ovat hyvin yhteneväiset lääkärien ammattietiikan ja liiton tavoitteiden kanssa. Ihmisyyden ja ihmisoikeuksien puolustaminen on kautta historian ollut oleellinen osa lääkäriyttä. Lisäksi Lääkäriliitto haluaa strategiassaan ”luoda ja kokeilla ennakkoluulottomasti toimintamalleja, joilla vahvistetaan potilaiden ja suuren yleisön arvostusta ja luottamusta lääkärikuntaa kohtaan.” Lääkäriliiton sisarjärjestöt esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa ovat nähneet Pride-liikkeen tukemisen ammattietiikan mukaiseksi toiminnaksi ja osallistuneet kansallisiin Pride-tapahtumiin.  

Vuodesta 2020 alkaen myös Lääkäriliitto on – Nuorten Lääkärien aloitteesta – päättänyt osallistua tähän Suomen suurimpaan ihmisoikeustapahtumaan. 

Pride-tapahtuma yhdistää 100 000 ihmistä ja satoja yhdistyksiä, yrityksiä ja puolueita. Mukaan mahtuu erilaisia yhteisöjä yhteiskunnan kaikilta sektoreilta, eikä osallistuminen tietenkään tarkoita kaikkien osallistujien kaikkien tavoitteiden allekirjoittamista. Helsinki Pride -tapahtuman tarkoitus on muistuttaa yhtäläisten oikeuksien kuuluvan kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta. Se ei ole kampanja minkään puoluepoliittisen aatteen, hoitomuodon tai lakialoitteen puolesta. Tapahtuma on vuosittainen muistutus siitä, minkä pitäisi olla mielessämme joka päivä: moninaisuus ei anna aihetta syrjinnälle. Lääkärien ja hoitajien mukanaolo kertoo, että tähän sitoudutaan myös terveydenhuollossa.

Samalla meillä on mahdollisuus antaa viesti näihin vähemmistöihin kuuluville kollegoille. Arvioiden mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluu 5-15 % väestöstä, joten lääkärikunnassa puhutaan siis noin 1500 – 4500 kollegasta. Väestötasolla noin puolet vähemmistöihin kuuluvista salaa seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä työyhteisössä. Se, kuinka luottamukselliseksi ja avoimeksi ammattikunta koetaan, on meistä itsestämme kiinni.

Prideen osallistuminen ei tee maailmaa valmiiksi, mutta on askel oikeaan suuntaan ja tärkeä viesti lääkäreiltä: Potilaan tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen ja syrjimättömän kohtelun tulee olla itsestäänselvyys.

 

Nuoret Lääkärit rakentavat terveydenhuoltoa, jossa lääkärin puoleen kääntyminen on aina turvallista.

Ole se muutos, jota lääkärin työ tarvitsee.
Anna äänesi Nuorelle Lääkärille!
nly.fi/vaalit

 

Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen Jesper Perälän aloitteen voit lukea kokonaisuudessaan täällä.
Sen viisi toimenpide-ehdostusta olivat:

  1. Lääkäriliitto osallistuu Helsinki Pride -viikkoon lääkärikunnalle sopivalla tavalla. Lääkärien viesti on: Potilas saa lääkäriltä saa aina tasa-arvoista, oikeudenmukaista ja syrjimätöntä kohtelua. Lääkärin puoleen kääntyminen on aina turvallista.
  2. Lääkäriliitto tuo seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevaan julkiseen keskusteluun tarvittaessa lääketieteellistä osaamista.
  3. Aloitteita, joita ei tue näyttö tai kliininen kokemus, ei tarvitse eikä kuulu kannattaa.
  4. Lääkäriliitto lisää jäsentensä tietoutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin ja hoitoon liittyvissä asioissa erityisesti Pride-viikon aikana.
  5. Lääkäriliitto kokoaa yhteen ne lääkärit, jotka haluavat marssia Pride-kulkueessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta.


Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi aloitteen 14.12.2019