Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Lääkärit yhdessä – kaikkien potilaiden parhaaksi
Etusivu > Lääkärit yhdessä – kaikkien potilaiden parhaaksi

Lääkärit yhdessä – kaikkien potilaiden parhaaksi

Potilaan tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja syrjimätön kohtelu ei ole itsestäänselvyys.

Tämä viesti pysäytti meidät viime syksynä perehtyessämme lääkärikunnan ja sateenkaariyhteisön väliseen suhteeseen. Potilaiden yhdenvertainen kohtelu on lääkärin etiikan kulmakiviä. Lääkärinvalassa olemme sitoutuneet täyttämään lääkärin velvollisuutemme jokaista kohtaan ketään syrjimättä. Kaikki eivät kuitenkaan pysty luottamaan lääkärin asialliseen ja kunnioittavaan suhtautumiseen.  

Tässäkin numerossa haastateltavan Setan puheenjohtaja LK Sakris Kupilan mukaan sukupuolivähemmistöt hakeutuvat valtaväestöä harvemmin hoitoon. Tähän vaikuttavat sekä lääkärien ennakkoluulot että yhteisössä leviävät kertomukset lääkärien suhtautumisesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Kupila kertoo Lääkärilehden haastattelussa (SLL 19/2018), että monet transsukupuolisista välttelevät lääkärissä käymistä painajaismaisten kokemusten vuoksi. Samalla tiedetään esimerkiksi, että joka neljäs seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva yläkoululainen kokee kotonaan fyysistä väkivaltaa. 

Tämä ei ole toimiva yhtälö. Lisäämällä luottamusta meillä on aito mahdollisuus lisätä terveyttä. Olemmekin miettineet keinoja, joilla voisimme osoittaa olevamme sitoutuneita kohtelemaan kaikkia potilaita yhdenvertaisesti. Samalla tulisi lisätä ammattikunnan tietoutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta ja kohtaamisesta. Osallistuminen Pride-ihmisoikeustapahtumaan ammattikuntana on noussut esiin perusteltuna ja tarpeellisena keinona edistää näitä tavoitteita. 

Pride-liikkeen tavoitteet ovat hyvin yhteneväiset lääkärien ammattietiikan ja liiton tavoitteiden kanssa. Ihmisyyden puolustaminen on aivan lääkäriyden ytimessä, ja toisaalta Lääkäriliitto haluaa strategiassaan luoda ja kokeilla ennakkoluulottomasti toimintamalleja, joilla vahvistetaan potilaiden ja suuren yleisön arvostusta ja luottamusta lääkärikuntaa kohtaan. Lääkäriliiton sisarjärjestöt esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa ovat nähneet Pride-liikkeen tukemisen ammattietiikan mukaiseksi toiminnaksi ja osallistuneet kansallisiin Pride-tapahtumiin.  

Nyt myös Lääkäriliitto on – nuorten lääkärien aloitteesta – päättänyt osallistua tähän Suomen suurimpaan ihmisoikeustapahtumaan. 

Pride-tapahtuma itsessään on kirjava, kuten voi odottaa miltä tahansa 100 000 ihmistä ja satoja yhdistyksiä, yrityksiä ja puolueita yhdistävältä kansanliikkeeltä. Mukaan mahtuu erilaisia yhteisöjä yhteiskunnan kaikilta sektoreilta, eikä osallistuminen tarkoita kaikkien osallistujien kaikkien tavoitteiden allekirjoittamista. Helsinki Pride -tapahtuman tarkoitus on muistuttaa yhtäläisten oikeuksien kuuluvan kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta. Se ei ole kampanja minkään puoluepoliittisen aatteen, hoitomuodon tai lakialoitteen puolesta. Tapahtuma on vuosittainen muistutus siitä, minkä pitäisi olla mielessämme joka päivä: moninaisuus ei anna aihetta syrjinnälle. 

Lääkärillä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen arkeen vaikuttavia viranomaistehtäviä esimerkiksi sukupuolenkorjausprosessissa, mutta tärkein rooli lääkärillä on ihmisen auttajana. Lääkärin puoleen kääntymisen tulee aina olla turvallista, ja sen haluamme sanoa selvästi ja julkisesti. 

Lääkäriliitto näki asian tärkeäksi ja on kevään aikana valmistellut erilaisia keinoja edistää luottamusta lääkäreihin ja vahvistaa ammattikunnan osaamista moninaisuudesta. Nuorten Lääkärien Yhdistys tukee Lääkäriliittoa tässä tärkeässä tehtävässä. Prideen osallistuminen ei tee maailmaa valmiiksi, mutta on askel oikeaan suuntaan ja tärkeä viesti lääkäreiltä: Potilaan tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen ja syrjimättömän kohtelun tulee olla itsestäänselvyys. 

 

Jesper Perälä 

Puheenjohtaja, NLY