Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > NLY kasvattaa lääkäreitä vaativiin tehtäviin
Etusivu > NLY kasvattaa lääkäreitä vaativiin tehtäviin

NLY kasvattaa lääkäreitä vaativiin tehtäviin

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaaleissa 2018 Suomen Erikoislääkäriyhdistys (SELY) sai vaalivoiton ja siten Lääkäriliiton puheenjohtajan nuija siirtyi luontevasti NLY:n hallinnasta SELY:n käsiin. Uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa oli kuitenkin ehdolla yllättäen kaksi SELY:n asettamaa ehdokasta ja tiukassa äänestyksessä NLY:ssäkin pitkään toiminut SELY:n ehdokas Samuli Saarni valittiin uudeksi Suomen Lääkäriliiton puheenjohtajaksi. Nuori Lääkäri -lehti kävi tutustumassa Saarniin ja selvittämässä uuden puheenjohtajan näkemyksiä. 

Järjestörelapsi. Sillä sanalla Saarni kuvaa prosessia, miten hänestä tuli Lääkäriliiton puheenjohtaja. ”Nuorempana olin aktiivinen erilaisissa järjestöissä. Ensin ylioppilaskunnassa sitten kandiseurassa, SML:ssa, NLY:ssä, Duodecimissa ja lopulta Lääkäriliitossa. Vuonna2010 jättäydyin kuitenkin pois Lääkäriliiton luottamustehtävistä ja järjestöharrastukseni hiljeni miltei vuosikymmeneksi. Ainoa aktiivinen pestini tuolla ajanjaksolla oli puheenjohtajuus eettisessä neuvostossa. Järjestötoiminta on kuitenkin sellaista, että kun kerran siihen tottuu, sinne kaipaa takaisin. Kyseessä on tavallaan klassinen addiktio”.

Ansioluettelo on mittava 

Taustaltaan Saarni on sekä lääkäri että valtiotieteilijä. Molemmilta aloilta hän on hankkinut myös tohtorin tutkinnot. Dosentuureja Saarnilla on sekä sosiaalipsykiatriasta että terveydenhuollon etiikasta. Erikoislääkäritutkintojakin Saarnilla on kaksin kappalein: sekä psykiatriasta että terveydenhuollosta. Lisäksi hän on psykoterapeutti ja Lääkärin Etiikka –kirjan viimeisimpien painosten päätoimittaja.

Luottamustehtävät ovat olleet arjessa mukana läpi työuran, alkaen lukion oppilaskunnasta ja kandidaattiseurasta. Sittemmin Saarni on vaikuttanut lukuisilla eri pesteillä muun muassa Suomen Medisiinariliitossa, Helsingin yliopistossa, Nuorten Lääkärien Yhdistyksessä, Suomen Lääkäriliitossa ja Duodecimissa.

Kliininen työkokemus on karttunut ensisijaisesti psykiatrian alalta. Vuosien 2013 ja 2017 välillä Saarni toimi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärinä ja viimeisimmässä tehtävässään hän luotsasi OP-ryhmän terveys- ja hyvinvointiliiketoimintaa sekä Pohjola Terveys Oy:tä.

Vapaa-aikaa Saarni viettää perheen kanssa ”Talvella ulkoilemme ja laskemme mäkeä, kesästä nautimme mökillämme Turun saaristossa”.

NLY tuottaa järjestöaktiiveja ja on lääkärikunnan virkein keskustelija 

NLY –kauttaan Saarni kuvaa hauskaksi ja aikaansaavaksi. Saarnin toiminta NLY:n piirissä alkoi 90-luvulla ja NLY:n hallituksessa hän aloitti vuonna 2001. Hallituksen varapuheenjohtajana Saarni työskenteli vuodet 2002-2003. ”Olimme kovin aktiivisia toimijoita. Anne-Mari Kantanen oli silloin yhdistyksen puheenjohtaja. Dynaamisena järjestönä aiheutimme uudistumispainetta myös Lääkäriliittoon. Kausi oli intensiivinen, ja tuolle periodille ajoittui mm. lääkärilakko ja Kehittyvä Lääkäri –tapahtuman konseptin rakentaminen. Tärkeää toiminnassa oli saumaton yhteistyö silloisen NLY:n puheenjohtajan kanssa ja olimmekin erittäin tehokas työpari. Asioihin perehdyttiin ja toisaalta olimme lääkärikuntaa koskevista asioista hyvin informoituja. Voi sanoa, että maailmanmenosta pysyi hyvin kärryillä”.

NLY:n tehtävää Saarni pitää selkeänä: ” NLY yhdistää luontevasti opiskelijat, erikoistuvat lääkärit ja nuoret erikoislääkärit ja NLY:llä ei tässä porukassa ole juurikaan kilpailijoita. NLY:n rooli näiden kollegojen edunvalvonnassa on selkeä”. Saarnin mukaan NLY:llä on kaksi erityisen tärkeää toimintakenttää:  ”Ensinnäkin, NLY:n tulee tehdä vaikuttamista lääkäriliiton kautta. Lääkäriliitto joutuu kuitenkin tasapainoilemaan ulostulojensa kanssa enemmän, joten on tärkeää, että lääkäreiden mielipide tulee kuulluksi monesta tuutista. Siksi on erinomaista, että NLY vaikuttaa myös suoraan asioihin ja joka tapauksessa kyseessä on itsenäinen yhdistys, joka tekee mitä haluaa”.

Saarni kokee NLY:n yhdeksi merkittäväksi tehtäväksi aktiivisen vaikuttamistoiminnan ohella kasvatustehtävän: ”Suuri osa Lääkäriliiton nykyisistä aktiiveista on saanut oppinsa järjestöelämästä NLY:ssä toimiessaan”.

”Järjestötehtävät ovat pois muodista” 

Niin NLY:n kuin muidenkin lääkärijärjestöjen keskuudessa on viime aikoina havahduttu siihen, että järjestöaktiiveja joudutaan haalimaan eikä minkäänlaista tunkua tehtäviin ole. ”Kilpailevaa ajanvietettä on kertynyt paljon ja ihmiset ovat kiireisiä; järjestöhommat joutuvat kilpailemaan ihmisten ajasta. Kyseessä on laajempi trendi ja toisaalta Suomessa järjestö- ja yhdistystoimintaa on aiemmin harrastettu poikkeuksellisen laajasti. Tuntuu, että järjestötehtävät ovat pois muodista. Ennen yhdistystoiminnan imu tuli yhdessä puuhaamisesta. Yritimme porukalla muuttaa lääkäreiden työtä ja koulutusta paremmaksi. Nyt tuntuu, että järjestötoiminnan ydinasiat pitäisi saada päivitettyä 2020 – luvun kokemusmaailmaan”.

Lääkäriliitto haasteiden edessä 

Yhtenä tärkeimpänä tehtävänään Saarni kokee Lääkäriliiton toimiston sparraamisen. ” Samalla kun sparraan henkilökuntaa, käymme läpi ajankohtaisia asioita ja pysyn siten itse kartalla ajankohtaisista asioista. Muu aika kuluu ihmisten tapaamisiin ja vaikuttamistoimintaan. Iso osa tehtävästäni on asioihin perehtymistä ja valmistautumista. Hallituksen puheenjohtajana vastaan siitä, että asiat liitossa menevät oikeaan suuntaan.”

Yhden merkittävän eron Saarni tunnistaa Lääkäriliiton ja yritysmaailman välillä: ” Mahdollisimman iso osa kollegakunnasta pyritään osallistamaan mukaan liiton toimintaan. Voidaan jopa sanoa, että lääkäriliiton organisaation ei ole edes tarkoitus olla mahdollisimman tehokas vaan pikemminkin saada kollegojen näkemyksiä koottua mahdollisimman laajalti.”

”Liitto on myös vakavien haasteiden edessä yhdistysaktiivisuuden vähentyessä. Nähdäkseni Lääkäriliiton tulee vastata tähän uudistumalla ja toiminnan kiinnostavuutta kehittämällä. Yhtenä keinona on uudistaa jäsenpalveluita ja digitalisoida toimintaa. Tällä hetkellä näkyvin jäsenetu on Lääkärilehti, mutta sen rinnalle tulisi löytää muita toimivia palveluita. Jos emme pidä jäsenpalveluista huolta, on vaarana, että jäsenyysaste alkaa laskea”.

Liitolla on myös käytännöllisempiä haasteita. ”Käynnissä on iso taloudellinen projekti, kun Lääkäritalo on remontissa. Tämä vaikuttaa taloussuunnittelussa vielä pitkälle tulevaisuuteen. Toisaalta SOTE:n kaatumisen jälkeinen aika (toim.huom. Sote ei ollut kaatunut vielä haastattelua tehtäessä) aiheuttaa merkittävää painetta terveyspolitiikan toimialalle”. VES-tasolla synkkiä pilviä nostattavat työaikaan liittyvät muutokset. ”Työajan vähentäminen työsuojelullisista syistä on perin vaikea keskustelu koska tähän voi liittyä myös tosiasiallisten ansioiden laskua. Meidän tulisi käydä enemmän keskustelua, sillä tähän liittyy aidosti varsin erilaisia näkemyksiä jäsenkunnan sisällä. Yksi tähän liittyvä teema on työajan liukuminen pois virka-ajalta ja siihen liittyvä taloudellinen kompensaatio”.

Lääkäriliitto poikkeaa perinteisestä ay-liikkeestä 

Lääkäriliiton merkityksestä tässä maailmassa Saarnilla on selkeä näkemys: ”Lääkäriliiton perusta on rakennettu kaksi tuhatta vuotta ennen ay-liikkeen keksimistä. Taustalla on professiosta huolehtiminen. Toisaalta Lääkäriliitto on myös sopijajärjestö joka tukee kollegoja työntekijän roolissa”.

”Professiosta huolehtimisen suuri painotus liiton toiminnassa on varmasti yksi selitystekijä sille, miksi ammattikunta ja yhdistys ovat pärjänneet niin hyvin muuttuvassa maailmassa. Yksi erityispiirre Lääkäriliiton toiminnassa on myös se, että liitto kantaa vastuuta erityisellä tavalla terveydenhuoltojärjestelmän toiminnasta –ei vain työvoimanäkökulmasta”.

Haastattelun lopuksi Saarnilta pyydettiin arvausta siitä, kaatuuko SOTE-uudistus ja jos kaatuu, niin milloin. Saarnin arveli SOTE:n työstämisen jatkuvan eduskunnassa 29.3. saakka ja raukeavan silloin eduskunnan työn jäädessä vaalitauolle. Haastattelu järjestettiin 7.3. ja SOTE-uudistus kaatui valtioneuvoston erotessa 8.3.2019.

KUKA?

– Samuli Saarni
– Perheeseen kuuluu vaimo ja 3 lasta
– 45-vuotias Suomen Lääkäriliiton puheenjohtaja
– Lääketieteen ja filosofian tohtori, sosiaalipsykiatrian ja terveydenhuollon etiikan dosentti
– Psykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri
– Psykoterapeutti
– Entinen NLY-aktiivi, VSSHP johtajaylilääkäri ja OP-ryhmän terveys- ja hyvinvointiliiketoiminnan johtaja

Eino Solje
LT
Nuorten Lääkärien Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Avainsanat: