Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Nuori lääkäri eettisen foorumin jäsenenä
Etusivu > Nuori lääkäri eettisen foorumin jäsenenä

Nuori lääkäri eettisen foorumin jäsenenä

Sain joulukuussa 2016 yllättävän sähköpostin. Minua pyydettiin liittymään Lääkärien eettisen foorumin jäseneksi. Muistin etäisesti kuulleeni foorumin olemassaolosta, mutta tarkempaa käsitystä sen toiminnasta minulla ei ollut. Foorumin verkkosivuilta selvisi, että ”jäsenet ovat eettisestä pohdinnasta kiinnostuneita kokeneita kollegoita.” En ihan kokenut täyttäväni tätä määritelmää parin vuoden kokemuksellani lääkärin työstä. Aiemmat julkiset meriittini eettisestä pohdinnasta rajoittuivat siihen, että jokunen vuosi aiemmin kuunneltuani foorumin asiamiehen pitämän luennon etiikan opettamisesta olin kyseenalaistanut, voiko etiikkaa ylipäänsä opettaa. Ehkäpä naamani oli jäänyt mieleen.

Olin kuitenkin jo ehtinyt törmätä eettisiin ongelmiin ja kiinnostus näiden kysymysten järjestelmällisempään pohdintaan oli herännyt. Uran alkuvaiheessa lisämausteen eettisiin ongelmiin tuo se, että erikoistuvan lääkärin autonomia on eri syistä rajoittunutta. Mahdollisuus päästä mukaan foorumin toimintaan ja altistamaan itseään eettisten pulmien perusteelliselle pohdinnalle tuntui kiehtovalta ajatukselta. Vastasin kutsuun myöntävästi.

Pääsin välittömästi töihin. Kysymykset käsitellään foorumilla sähköisesti ja suurimman osan ajasta vireillä on ainakin yksi pulma. Asiamies laatii keskustelun pohjalta yhteenvedon, joka lähetetään kysyjälle. Alla lyhyitä esimerkkejä viime aikoina käsitellyistä kysymyksistä:

Muistisairaan sitominen

Voiko vaikeasti muistisairaan henkilön liikkumista rajoittaa fyysisesti sitomalla tai käytösoireisiin vaikuttavalla lääkkeellä? Esimerkkitapauksina mainittiin potilas, joka ei muistisairautensa vuoksi kykene noudattamaan alaraajamurtumaan liittyvää varauskieltoa, ja hoivakodissa vaelteleva, toisia asukkaita häiritsevä tai aggressiivisesti käyttäytyvä asukas.

Foorumi: muistisairaan hoitopaikkaa valittaessa tulisi ottaa huomioon hoitopaikan valmiudet hoitaa häntä. Suhtautuminen pakkokeinojen käyttöön vaihtelee eri maissa, mutta missään ei selvitä täysin ilman niitä. Sitomisen käyttö on hyväksyttävää, jos sille on hoidolliset perusteet, se aidosti suojaa potilasta eikä muita vaihtoehtoja ole. Sitomiselle on oltava hoitopaikalla selkeät, yhdessä laaditut ohjeet ja sitomisen tulee perustua lääkärin päätökseen. Sitomisen tulee olla lyhytaikaista ja sen kesto tulee määritellä. Jokainen tilanne täytyy arvioida yksilöllisesti ja usein voidaan löytää luovia ratkaisuja, joilla pakkotoimenpiteiltä vältytään tai ne voidaan pitää lievinä ja lyhytaikaisina.

Omien tietojen katsominen potilastietojärjestelmästä

Onko eettisesti ongelmallista katsoa omia tietojaan työpaikan potilasjärjestelmästä?

Foorumi: periaatteellista eettistä ongelmaa ei ole. Potilaalla on oikeus nähdä sairauskertomuksensa ja samat tiedot ovat nykyään saatavissa OmaKanta-järjestelmästä. Työnantajalla on kuitenkin oikeus määritellä tietojärjestelmän käyttöehdot ja omien tietojen katselu on niissä saatettu kieltää.

Potentiaalisen elinluovuttajan hoito teho-osastolla

Potilas on saanut massiivisen aivotapahtuman ja kuolema on vain ajan kysymys. Hän on tajuton, mutta ilmaissut aiemmin suhtautuvansa myönteisesti elinluovutukseen. Hänet otetaan teho-osastolle odottamaan aivokuoleman tapahtumista ja sitä seuraavaa elinluovutusta. Voiko potilaalle kehittyvää kuumetta ja infektiota hoitaa ennen aivokuolemaa – tämä olisi siirrettävien elinten vitaliteetin kannalta tärkeää, mutta saattaa pitkittää kuoleman tapahtumista?

Foorumi: tilanne ei eettiseltä kannalta eroa aivokuolleen elinluovuttajan hoidosta. Olettaen, että potilas ei kärsi hoidosta, tulee häntä todetun ennusteettoman tilanteen ja aivokuoleman tapahtumisen väliin jäävän lyhyen siirtymävaiheen aikana hoitaa samoin periaattein kuin aivokuollutta: hoidon kohteena ovat potentiaalisesti siirrettävät elimet, ei potilas yksilönä. Infektion hoito on tällöin perusteltua tulevaan elinluovutukseen valmistautumista. Jos elinluovutus estyy komplikaatioiden takia tai aivokuolema jää tapahtumatta tulee elintoimintojen tukitoimista luopua ja saattohoitoon siirtyä viipymättä.

 

Foorumilla käsitellyt kirjavat tapaukset ovat opettaneet minulle paljon sekä etiikasta että lääkärin työn monimuotoisuudesta. Kokeneempien kollegojen rauhallisen pohdinnan seuraaminen on myös osoittanut, että aina kysymysten intuitiivinen tulkinta ei tuota syvällisempää tarkastelua kestävää vastausta. Foorumi ei yritäkään pärjätä nopeudessa esimerkiksi sosiaalisen median ryhmille, mutta sen vastaukset perustuvat konsensukseen kolmentoista asiaa eri kantilta katsovan kollegan pohdinnoista. Kannustan kaikkia kollegoja lähettämään foorumille mieltä askarruttavia tapauksia.

Kiitän esiteltyjen tapausten lähettäjiä luvasta julkaista niistä lyhennelmät. 

 

Pirkka Pekkarinen

LKT, anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva lääkäri

 

Mikä Lääkärien eettinen foorumi?

Lääkärien eettinen foorumi on tarkoitettu lääkärin työssä herääville eettisille kysymyksille. Pohdinnan lähtökohtana voi olla potilastapaus tai muu rajattu tilanne, jossa lääkäri on eettisen valinnan edessä. Foorumi ei ota kantaa periaatekysymyksiin. Vastaus luvataan kuukauden kuluessa kysymyksen vastaanottamisesta.

Lääkärien eettiselle foorumille voi lähettää kysymyksen täältä.

 

KUVA: Potilaan liikkumisen rajoittaminen vaatii painavat perusteet (Kuvan ottaja: Joonas Eräkangas). Kuvalla ei ole yhteyttä artikkelissa esitettyihin tapauksiin.