Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Opiskelijoiden kuuluu saada korvaus tartunnanjäljitystyöstä
Etusivu > Opiskelijoiden kuuluu saada korvaus tartunnanjäljitystyöstä

Opiskelijoiden kuuluu saada korvaus tartunnanjäljitystyöstä

Torstaina 9.4. julkaistussa Ylen uutisessa kerrotaan Helsingin ja Kuopion yliopistojen suunnitelmista osallistua koronatartuntojen jäljitykseen tarjoamalla lääketieteen opiskelijoita jäljitystehtäviin. Mielestämme on hienoa, että opiskelijoita innostetaan mukaan kansanterveydellisestikin tärkeään työhön.

Jutussa kerrotaan kuitenkin, että Helsingin yliopiston vapaaehtoisista opiskelijoista koottava jäljitystiimi ei maksaisi mitään ja opinnoissa olisi keväällä muutenkin taukoa.

Miksi lääketieteen opiskelijoita käytettäisiin tartunnanjäljitykseen?
Ihan kuka tahansa ei voi tartunnanjäljitystä tehdä. Rajoitteena on esimerkiksi tietosuojan piiriin kuuluvien potilastietojen käsittely. Medisiinarit ovat siinä otollinen resurssi tehtävään, että he omaavat jo valmiiksi perusteet näistä käytänteistä.

Työtä ei tule teettää ilman korvausta.

Ymmärrämme haasteellisen tilanteen vaatimat erityistoimet ja pidämme erinomaisena ehdotuksena hyödyntää medisiinarien osaamista tartunnanjäljitystyössä. Emme kuitenkaan hyväksy tilannetta, jossa sairaanhoitopiirit, kunnat, yliopistot tai muut työnantajat käyttäisivät lääketieteen opiskelijoita tehtävään ilman korvausta. Hankkeen suunnittelussa tulisi huomioida siihen käytettävien opiskelijoiden koulutustaso ja palkkio työstä tulisi olla sen mukainen. Korvauksen lisäksi työsuhde määrittelisi muitakin tärkeitä elementtejä, kuten työsuojelun.

Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen.

Esimerkiksi amanuenssuurit (lääkäriopiskelijoiden käytännön harjoittelu) olisivat tähän valmis ratkaisu, jonka työehdot määritellään virkaehtosopimuksessa. Amanuenssin rekrytointiin ja palkkaukseen on valmiiksi olemassa käytänteet kaikilla merkittävillä terveydenhuollon työnantajilla ja ne on helppo ottaa käyttöön nopeasti. Amanuenssuurien hyväksiluku opintopisteiksi on myös jo olemassa oleva käytäntö, jota olisi helppo tässä tilanteessa laajentaa koskemaan myös tätä tehtävää. Näin tuettaisiin myös opintojen etenemistä poikkeustilanteessa. Lääketieteen opiskelijalle tulee järjestää tehtävään koulutus, tuki ja ohjaus, kuten työssä muutenkin. Näin turvataan myös opintopisteiden edellytyksenä oleva oppiminen tehtävässä. Työturvallisuuteen tulee epidemian aikana kiinnittää erityistä huomiota.

Miten opiskelijoiden työehdot määräytyvät?
Tässä tilanteessa ei ole mielekästä tehdä lääketieteen opiskelijoiden työehtoihin uusia paikallisia sopimuksia, vaan tulisi noudattaa vähintään olemassa olevia KVTES:n ja Lääkärisopimuksen mukaisia työehtoja ja palkkausta. Työn vaatimustason mukaan kyseessä on joko amanuenssin tai lääkärin sijaisen tehtävä. Työehtojen osalta lääketieteen opiskelijoita edustaa työnantajan suuntaan Lääkäriliitto. Lääkäriliitossa opiskelijoita edustaa Nuorten Lääkärien Yhdistys.

Mitä tiedekunnat vastaavat?
Tiedekunnat ovat jo torstain aikana vastanneet tästä aiheesta esiin nousseisiin kysymyksiin ja selvittävät osaltaan palkanmaksua sairaanhoitopiirien kanssa yhteistyössä. Ylen jutusta poiketen tiedekunnat vakuuttavat, että korvaus pyritään järjestämään asianmukaisesti. Toivotaan, että arvokas resurssi saadaan hyötykäyttöön ja näin myös töitä opiskelijoille.

Amanuenssuurien käytännön järjestelyissä apua on tarjottu paikallisilta lääketieteen kandidaattiseuroilta sekä Suomen Medisiinariliitolta.

 

Riku Metsälä                                    Jesper Perälä
Puheenjohtaja                                   Puheenjohtaja
Suomen Medisiinariliitto ry                Nuorten Lääkärien Yhdistys

Medisiinariliiton amanuenssuuriohjeet
NLY Kannanotto: Työnantajan on huolehdittava terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuudesta koronavirusepidemian aikana