Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Opiskelijoiden rooli lääketieteen opetuksen kansainvälisessä kehityksessä
Etusivu > Opiskelijoiden rooli lääketieteen opetuksen kansainvälisessä kehityksessä

Opiskelijoiden rooli lääketieteen opetuksen kansainvälisessä kehityksessä

Globalisaation siivittämänä opiskelijat osallistuvat lääketieteen opetuksen kansainväliseen kehitykseen entistä enemmän. Suomen Medisiinariliiton hallituksesta valittiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa edustaja SCOME:en (1) – eli kansainvälisen lääketieteen opiskelijoiden järjestön IFMSA:n (2) valiokuntaan, joka pyrkii parantamaan opetusta jäsenmaissaan. Aiemmin SCOME:ssa Medisiinariliittoa on edustanut sen ulkoasiainvaliokunta FiMSIC (3), joka on yksi kahdeksasta IFMSA:n perustajajäsenestä. Medisiinariliiton ja IFMSA:n välillä on kuluvan vuoden aikana keskusteltu siitä, miten molemmat osapuolet voivat jatkossa hyötyä Suomen jäsenyydestä. IFMSA tarjoaa suomalaisille opiskelijoille kansainvälisen palautekanavan ja Suomen edustus tuo IFMSA:lle uusia näkökulmia.

Mikä on IFMSA? Entä SCOME?

IFMSA on yksi maailman suurimmista ja vanhimmista opiskelijavetoisista organisaatioista, jossa lääketieteen opiskelijat jakavat maailmanlaajuisesti terveydenhuoltoon sekä koulutukseen liittyviä ideoita ja hyväksi todettuja käytäntöjä. IFMSA on perustettu vuonna 1951 ja siihen kuuluu n. 1,3 miljoonaa opiskelijaa 123 jäsenmaasta.

Vuoden 2020 IFMSA:n Euroopan teemoja ovat mielenterveyspalveluiden saatavuus ja terveydenhuollon työvoiman alueellisen jakautumisen järkevä toteutus.

IFMSA:n toimintaa pyörittää pieni ryhmä virkailijoita, jotka koordinoivat teemoihin kuuluvia jäsenmaiden projekteja. SCOME on yksi IFMSA:n vanhimmista valiokunnista, jonka tarkoituksena on kehittää lääketieteen opetuksen laatua ympäri maailmaa. Suomen SCOME-edustaja kutsutaan vuosittain järjestettävään IFMSA:n yleiskokoukseen, jossa keskustellaan esimerkiksi järjestön tulevista teemoista ja lääketieteen opetuksen toteutumisesta eri maissa.

Opetuksen kansainvälinen kehitys

Kansainvälisessä mittakaavassa lääketieteellisen opetuksen kehityksessä on keskitytty standardoimaan opetuksen laatu, johon jokaisen koulutusta tarjoavan instituution tulisi pyrkiä.

Tästä huolimatta jokaisessa maassa on vanhoja käytäntöjä ja opetusmenetelmiä, joita on syytä pyrkiä parantamaan jatkuvasti. Siksi kansainväliset palautekanavat ovat sekä opiskelijoille että tiedekunnille tärkeitä reittejä vaikuttamiseen.

Opiskelijoiden ja paikallisjärjestöjen tietoisuutta palautekanavista ja niiden merkityksestä on syytä lisätä tulevaisuudessa.

Yhteistyö

IFMSA on laajasti verkostoitunut ja verkostojen hyödyntäminen on merkittävä etu jäsenmaille. Eurooppalainen lääketieteen opetuksen yhdistys AMEE (4) järjestää vuosittain kaikille osallistujille avoimen ison konferenssin, johon IFMSA:lle on varattu n. 70 edustuspaikkaa. Lisäksi yhdistys kustantaa n. 50 motivoituneelle opiskelijalle osallistumisen hakemuksen perusteella. FiMSIC tiedottaa vuosittain mahdollisuudesta osallistua tapahtumaan. AMEE:n konferenssissa on puheenvuoroja sekä työpajoja, joissa tiedekuntien edustajat pääsevät kansainvälisesti vaihtamaan ajatuksia. Vuoden 2020 konferenssi järjestettiin virtuaalisesti syyskuussa ja 2021 konferenssi pyritään järjestämään hybridinä ensi vuoden elokuussa.

Suomen lääketieteellisten tiedekuntien edustajien sekä opiskelijoiden osallistumisessa on runsaasti potentiaalia opetuksen päivittämisen kannalta.

1 Standing Committee of Medical Education
2 International Federation of Medical Students Associations
3 Finnish Medical Students´ International Committee
4 The Association for Medical Education in Europe

Perttu Laamanen, Medisiinariliiton SCOME-edustaja