Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Päivystyksen muutoksista seuranneet heikennykset on kompensoitava
Etusivu > Päivystyksen muutoksista seuranneet heikennykset on kompensoitava

Päivystyksen muutoksista seuranneet heikennykset on kompensoitava

Edellinen lääkärien virkaehtosopimus neuvoteltiin hankalissa asetelmissa, kun uusi EU:n työaikalaki oli sisällytettävä sopimukseen. Laki rajoittaa työvuoron enimmäispituuden kolmeentoista tuntiin ja poikkeaminen on sallittu vain työehtosopimuksen kautta. Lääkärisopimukseen tulikin ensisijaisena sääntönä tuo kolmentoista tunnin maksimityörupeama ja toisena vaihtoehtona mahdollisuus tehdä 24-tuntinen päivystysvuoro, jos voidaan turvata kolmen tunnin lepoaika yöllä.

 

NLY:n lähtökohtana työ- ja lepoaikasäätelyssä on turvata työhyvinvointi sekä työ- ja potilasturvallisuus, kuitenkaan erikoislääkärikoulutusta ja ansiotason turvaamista unohtamatta. Kaikilta osin viimeksi neuvotellun työaikaratkaisun tulokset lääkärin arjessa eivät ole olleet NLY:n tavoitteiden mukaisia.

Joissain paikoissa nykyinen sopimus on saatu ratkaistua järkevästi ja neuvotellen, ja lääkärit ovat olleet pääosin tyytyväisiä. Työpaikat ovat saattaneet ottaa käyttöön päivystysviikon, kun toiset taas ovat järjestäneet etuvapaalle esimerkiksi kuuden tunnin kompensaation. Osassa yksiköistä on kolmen tunnin lepotauot saatu hyvin järjestymään tauottamalla kollegaa. On myös klinikoita, joissa resursseja on yksinkertaisesti lisätty, lepo on toteutunut aiempaa paremmin ja päivystysuudistukset ovat saavuttaneet merkittävän osan tavoitteistaan.

Valitettavasti kuitenkin toisissa paikoissa päivystysten pilkkominen on koettu ongelmalliseksi erikoislääkärikoulutuksen järjestämisen osalta päiväaikaisen sijoituksen pilkkoutuessa. Toisaalta työsidonnaisuus on lisääntynyt koska päivystysvuoroja on aiempaa useammin.

Yksi hyvin merkittävä asia uusissa pilkotuissa työvuoroissa on ansiotason lasku. Erikoistuvan lääkärin palkka on saattanut jossain yksikössä pudota jopa 600-700 euroa kuukaudessa. Etuvapaa on monissa työpaikoissa palkatonta aktiivivapaata, ja koska arkiyötä seuraavakin päivä on aktiivivapaa, voi yön kolmentoista tunnin päivystystyöstä jäädä vain 70 euroa enemmän käteen kuin päiväsaikaan suoritetusta työstä. Ottaen huomioon, millainen päivystystyön intensiteetti on ja miten iso vastuu päivystäjälle kuuluu, on tämä tilanne täysin sietämätön. 

NLY pitää yhtenä ensisijaisena tavoitteenaan saada seuraavassa Lääkärisopimuksessa kompensoitua päivystystyön muutoksista seurannut ansiotason lasku niille, joihin se on eniten osunut. Tärkeää on löytää ratkaisu, joka huomioi sekä työhyvinvoinnin, koulutuksen että ansiotason. Ratkaisuja on etsittävä sekä palkkauksen että työaikajärjestelyjen kautta. Päivystysyksiköt ympäri maan ovat hyvin toisistaan poikkeavia, joten erilaisia joustavia malleja sekä mahdollisuuksia soveltaa työaikalakia tarvitaan vielä pitkään. NLY:n neuvottelutavoitteet konkreettisilla ehdotuksilla on toimitettu Lääkäriliittoon.

Samalla on jo nyt syytä kiinnittää huomiota siihen, kertyvätkö uudistusten lieveilmiöinä tulleet haitat perusteettomasti vain tietylle ryhmälle. NLY onkin vaatinut Sonja Aukeen laatimassa aloitteessa, että uusiin päivystysjärjestelyihin liittyvät muutokset on kohdistettava tasapuolisesti ja kollegiaalisesti yksikön lääkäreille uravaiheesta riippumatta.

NLY haluaa rohkeasti kokeilla, etsiä ja löytää ratkaisuja päivystyksen kehittämiseksi niin, että voimme huolehtia paremmin itsestämme, koulutuksesta, ja ennen kaikkea potilaista. 

Ole se muutos, jota lääkärin työ tarvitsee – äänestä Nuorta Lääkäriä Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalissa.Laura Seppälä, LL, evl
NLY:n valtuuskunnan puheenjohtaja

Jesper Perälä, LL, evl
NLY:n puheenjohtaja