Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Selviääkö oma talous intistä?
Etusivu > Selviääkö oma talous intistä?

Selviääkö oma talous intistä?

Lääketieteen opintojen loppuvaiheessa tai valmistumisen jälkeen asepalvelusta suorittamaan lähteviä painaa usein huoli siitä, miten siviilielämä kestää kypsemmällä iällä tapahtuvan muutoksen.

Onneksi varusmiespalvelukseen liittyvät taloudelliset edut joustavat myös lääkärin tarpeisiin. Lisäksi puolustusvoimat muistaa varusmiestä päivärahalla, joka on ensimmäisen puolen vuoden ajan 5,10 euroa päivässä, ja nousee sitten kolmen kuukauden välein enimmillään 11,90 euroon päivässä. Viikonloppuvapaita varten saa myös korvauksen kotipaikkakunnalle suuntautuvista matkoista.  

Peruskoulutuskauden kahdeksan viikon tiukka valvonta ja kuri on monille moraalia nakertava vaihe. Parikymppisten alokkaiden kanssa touhutessa muutamankin vuoden ikäeron ja koulutuksen tuoma ero elämänkokemuksessa voi näyttäytyä valtavana kuiluna. Kännykkä pysyy kaapissa lukkojen takana päivän harjoitteiden aikana ja viikonloppu kasarmilla saa vuorokauden sairaalapäivystysvuoronkin tuntumaan houkuttelevalta.  

Lääkintäreserviupseerikurssi on kuitenkin jo oma maailmansa ja sen kouluttajat ymmärtävät hyvin olevansa tekemisissa aikuisten ammattilaisten kanssa. Tuolla asioiden hoitaminen, viikonloppujen vapaat ja elämän jatkuminen siviilissä voidaan huomioida paremmin ja yhteisellä sopimuksella joustoa löytyy tarvittaessa. Tärkeät hommat toki pitää hoitaa kunnolla, mutta muuten vapauksia on luvassa enemmän kuin normivarusmiehellä.  

Kela maksaa asevelvollisuutta suorittaville sotilasavustusta, joka kattaa muun muassa oman vuokraosuuden tai asuntolainan korot ja vastikkeet kokonaan armeija-ajalta. Myös opintolainan korkoihin voi saada avustusta. Omaisuus tai pääomatulot eivät vaikuta sotilasavustuksen määrään, mutta palkkatulot vaikuttavat. Periaatteena on ollut, että mikäli palveluksen aikana voi yhden kuukauden aikana saada palkkatuloja niiden vaikuttamatta, mutta useampana kuukautena tulevat ansiot vähentävät avustusta. Tämän tulkinta ei kuitenkaan ole ollut kovin yksiselitteistä. Moni käykin etenkin keväällä viikonloppuvapailla päivystämässä. Ennen palvelukseen astumista ansaittua palkkaa ei huomioida vaikka se maksettaisiin palvelukseen astumisen jälkeen. 

Lue myös muut aiheeseen liittyvät jutut: Inttiin lääkiksen jälkeen ja Johtajuutta harjoittelemaan lääkintä-RUK:ssa.

Avainsanat: