Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Torpan poika: Vieläkö ryhtyisit lääkäriksi?
Etusivu > Torpan poika: Vieläkö ryhtyisit lääkäriksi?

Torpan poika: Vieläkö ryhtyisit lääkäriksi?

Lääkäri 2018 – tutkimuksen raportti sisältää paljon mielenkiintoista tutkimustietoa nuorten lääkärien mielipiteistä. Tutkimussarja alkoi jo vuonna 1988 Nuori Lääkäri –tutkimuksella. Torpan Pojalla ei ole tietoa, miksi Nuori ei ollut mukana enää vuoden 1993 tutkimuksessa. Mahtoiko syynä olla tämän lehden sama nimi? 

Raportti on ilmestynyt STM:n julkaisusarjassa (2019 : 69). Ensimmäistä kertaa tutkimuksessa olivat nyt mukana Lääkäriliiton lisäksi kaikkien viiden lääkiksen tutkijat.  

Tyytyväisyys ammatinvalintaan on nuorilla lääkäreillä edelleen erittäin korkealla tasolla. Tutkittavista 85 % oli sitä mieltä, että edelleen ryhtyisi lääkäriksi, jos olisi aloittamassa opintojaan. Tässä on kuitenkin pientä laskua: vuonna 2013 vastaava osuus oli 89 %. Sinänsä huolestuttavaa on, että kuitenkin 15 % oli pettynyt ammatinvalintaansa alalla, jolle on vaikea päästä ja johon kuuluu arvostettu ja edelleenkin kuitenkin melko hyväpalkkainen ammatti. Jotain kyynistymistä ja pettymystä tapahtuu uran alkutaipaleella. Vastaajilla oli aikaa lääkäriksi valmistumisesta 2-12 vuotta.  

Matalin tyytyväisyys oli vuoden 1998 tutkimuksessa: 74 %. Siihen oli varmaankin vaikuttamassa tuota edeltänyt, joskin lyhytaikainen, lääkärityöttömyys. 

Nuorten lääkärien yleisin ammatti-identiteetti oli työryhmän/tiimin jäsen (90%), sen jälkeen auttaja (86%) ja terveysasiantuntija (82%). Kutsumuslääkärinä naisista piti itseään 52 %, mutta miehistä vain 35 %. Miehistä 34 % piti itseään teknikkona, naisista 17 %. Mieslääkäreistä taas 6 % koki itsensä shamaaniksi, naisista 3 %.  

Millä perusteella nuoret ovat valinneet erikoisalansa? Mielenkiintoinen tutkimustulos oli se, että ensimmäistä kertaa vaihtoehtona ollut ”omat taitoni ja persoonallisuudenpiirteeni” nousi kärkeen: 85 %:n mielestä se oli vaikuttanut melko tai erittäin paljon. Monipuolinen ala tuli heti perässä, 84 %. Kandeja kannattaa kohdella hyvin: erikoisalan valintaan olivat vaikuttaneet melko tai erittäin paljon myös alan kollegojen hyvä esimerkki (55 %) ja myönteiset kokemukset alalla opiskeluaikana (50 %). Sattumakin oli merkittävä tekijä 23 %:n mielestä. Niin se joskus menee… 

Ilahduttavin tulos tutkimuksessa oli se, että ”kiinnostus ihmiseen” oli edelleen kirkkaasti tärkein syy lääkäriksi hakeutumiseen: 83 %:lla se oli vaikuttanut melko tai erittäin paljon. Koulumenestys (47 %) ja hyväpalkkainen ammatti (45 %) olivat hieman nostaneet merkitystään kahteen aiempaan kyselyyn verrattuna. Tämän vuoden pääsykoeuudistuksen myötä arvatenkin koulumenestys kasvattaa merkitystään. Mutta lisääntyvätkö samalla opintojen keskeyttämiset ja tyytymättömyys ammatinvalintaan?