Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Valtuuskunnan kannanotto: Rasismilla ei ole sijaa terveydenhuollossa!
Etusivu > Valtuuskunnan kannanotto: Rasismilla ei ole sijaa terveydenhuollossa!

Valtuuskunnan kannanotto: Rasismilla ei ole sijaa terveydenhuollossa!

Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) näkee välttämättömänä rasisminvastaisen työn terveydenhuollossa, jotta kaikille potilaille voidaan taata oikeus yhdenvertaiseen ja laadukkaaseen hoitoon. NLY on sitoutunut edistämään oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa terveydenhuollossa. Lääkärin puoleen kääntymisen tulee aina olla turvallista.

Rasismin vaikutukset terveydenhuollossa heijastuvat vakavasti potilaiden terveyteen sekä vähemmistöihin kuuluvien terveydenhuollon ammattilaisten hyvinvointiin. Kaikkien terveydenhuollon toimijoiden tulee sitoutua rasismin vastustamiseen ja tehdä aktiivisia toimenpiteitä sen kitkemiseksi potilastyössä, työyhteisöissä ja palvelujärjestelmässä. Vähemmistöihin kuuluvat terveydenhuollon ammattilaiset ansaitsevat työrauhan ja heidän osaamistaan ja ammattitaitoaan tulee arvioida samoin perustein kuin muidenkin.

NLY kannustaa terveydenhuollon organisaatioita laatimaan selkeät ohjeistukset rasismiin puuttumisesta. Ohjeistuksista tulee käydä ilmi muun muassa kanavat, joiden kautta potilaat ja henkilökunta voivat raportoida havaitsemastaan epäasiallisesta käytöksestä ja syrjinnästä, sekä seuraamukset rasistiseen käytökseen syyllistyneille. NLY sitoutuu kehittämään rasisminvastaista työtä myös omassa organisaatiossaan.

NLY rohkaisee kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia toimimaan aktiivisesti yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Lääkäri tekee työtään omasta arvomaailmastaan käsin. Nämä arvot tulee jokaisen tunnistaa ja pyrkiä eroon syrjivistä asenteista. Kollegiaalisuus ei missään tilanteessa tarkoita rasistisen käytöksen hyväksymistä. Kollegiaalista on auttaa työtoveria tunnistamaan ja korjaamaan puutteet omassa toiminnassaan.

Meidän tulee yhdessä työskennellä sen eteen, että terveydenhuollon palvelut ovat tasapuolisia riippumatta henkilön taustasta tai etnisestä alkuperästä. Tämä on välttämätöntä terveydenhuollon eettisten periaatteiden ja potilaiden luottamuksen säilyttämiseksi.

Riku Metsälä
Puheenjohtaja
Nuorten Lääkärien Yhdistys
riku.metsala@nly.fi
040 9677393

Laura Seppälä
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Nuorten Lääkärien Yhdistys
laura.seppala@nly.fi

Lataa kannanotto PDF-tiedostona tästä

Avainsanat: