Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Voittokulun kätköissä – kolme Koulutuspaikkakyselyn Kestomenestyjää esittäytyy
Etusivu > Voittokulun kätköissä – kolme Koulutuspaikkakyselyn Kestomenestyjää esittäytyy

Voittokulun kätköissä – kolme Koulutuspaikkakyselyn Kestomenestyjää esittäytyy

Lääkäripäivillä 2023 NLY ja Suomen Lääkäriliitto palkitsivat yhteensä 32 Kestomenestyjää, jotka ovat ansainneet nuorilta lääkäreiltä täydet viisi tähteä Koulutuspaikkakyselyssä vuosina 2019–2021. Kestomenestyjien joukossa olivat myös Kankaanpään terveyskeskus vanhasta Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymästä, Siun soten konservatiivinen klinikkaryhmä Pohjois-Karjalan keskussairaalasta sekä Tyksin Korvaklinikka. NLY kysyi koulutuspaikkojen vastuuhenkilöiltä, mitä kätkeytyy toimipaikan voittokulun taakse.

 

Vahvuuksien kautta voittoon 

Kankaanpään terveyskeskuksessa kunnollinen perehdytys ja työn joustavuus ovat koulutusvastaava Tiina Sampo-Kallin mukaan nuorten lääkärien tärkeinä pitämiä pitovoimatekijöitä: ”Työnkuva ja työpäivien aikataulut räätälöidään sopiviksi. Osa-aikainen työ ja etätyö ovat mahdollisia.” Senioritukeen on Kankaanpäässä myös panostettu. ”Seniorilääkäri on aina läsnä, melkeinpä viereisessä huoneessa ja aina puhelimen päässä. Yhteiset konsultaatiotunnit pidetään isommalla porukalla viikoittain”, Sampo-Kalli kertoo. 

Pohjois-Satakunnassa hyvän työilmapiirin takaavat helposti lähestyttävä henkilökunta ja satakuntalainen huumori. 

Pohjois-Satakunnassa hyvän työilmapiirin takaavat helposti lähestyttävä henkilökunta ja satakuntalainen huumori. Olennaista on Sampo-Kallin mukaan myös se, että jokaisella lääkärillä on päivittäin mahdollisuus tavata kollegoitaan aamupäiväkahvilla. Viikoittaiset toimipaikkakoulutukset toimivat myös tärkeänä kohtaamispaikkana. Nuorelle lääkärille tulee Sampo-Kallin mukaan antaa tilaa toteuttaa itseään. ”Nuorista lääkäreistä saadaan heidän vahvuutensa esiin, kun tarjotaan monipuolinen perusterveydenhuollon paikka, jossa saa edetä taitojensa mukaan ja myös painottua omiin mielenkiinnon kohteisiinsa. Kun innostuu, niin onnistuu!” Sampo-Kalli tiivistää. 

 

Kestomenestyjän kultainen sääntö 

Siun soten konservatiivisen klinikkaryhmän palvelupäällikkö Jukka Heikkinen nimeää kunnollisen perehdytyksen ja seniorituen yksikkönsä suosiota selittäviksi tekijöiksi. Yksikössä panostetaan ystävälliseen kohteluun. Myös resurssitilanne on klinikkaryhmässä ollut Heikkisen mukaan riittävä ja helpottanut hyvän työilmapiirin rakentumista. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on Siun sotessa toteutettu jo vuonna 2017, minkä vuoksi Pohjois-Karjalassa ei ole odotettavissa tänä vuonna suuria muutoksia lääkärien koulutus- tai työoloissa. 

Siun soten konservatiivisilla aloilla nuoret lääkärit saavat konsultaatioapua matalalla kynnyksellä niin päivystyksessä kuin muissakin sairaalan työpisteissä. 

Siun soten konservatiivisilla aloilla nuoret lääkärit saavat konsultaatioapua matalalla kynnyksellä niin päivystyksessä kuin muissakin sairaalan työpisteissä. Heikkisen mukaan Siun sotessa säännölliset kehityskeskustelut takaavat sen, että koulutuksessa olevien lääkärien kuormittuneisuutta seurataan ja liialliseen työkuormitukseen tarvittaessa puututaan. Heikkisen vinkki nuorten lääkärien koulutukseen osallistuville kollegoille on yksiselitteinen: ”Kohtele nuorta lääkäriä niin kuin olisit itseäsi nuorena lääkärinä toivonut kohdeltavan.” 

 

Kuuntelua herkällä korvalla 

Tyksin Korvaklinikassa erikoistuvien lääkärien opetusta on kehitetty viime vuosina systemaattisesti. Koulutuslääkäri Lotta Ivaska kertoo, että kehittämistyötä tehdään erikoistuvien lääkärien ideoita ja ehdotuksia kuunnellen. Korvaklinikassa seniorit ovat opetusmyönteisiä ja helposti lähestyttäviä, ja toimipaikan ilmapiiristä on haluttu luoda rento ja avoin. ”Joka päivä joku seniori on ns. konsulttilääkäri, joka vastaa konsultaatiopuheluihin ja tulee tarvittaessa kädestä pitäen ohjaamaan erikoistuvaa lääkäriä. Ongelmatapauksia pohditaan yhdessä isommalla porukalla, eikä erikoistuvia lääkäreitä jätetä yksin painimaan haastavien tapausten kanssa”, Ivaska kuvaa yksikkönsä konsultaatiokäytänteitä. 

Erikoistuva ei ole pelkkä työvoimaresurssi vaan nimenomaan oppimassa 

Ivaskan näkemyksen mukaan nuorten lääkärin työmäärä Tyksin Korvaklinikassa on sopiva eivätkä päivystykset kuormita erikoistujia liikaa. Uupumisen merkkejä pyritään kuulostelemaan herkällä korvalla ja asiaan puututaan tarpeen mukaan. ”Toivon, että erikoistuvat kokevat voivansa tulla juttelemaan vaikka kova-lääkärille tai omalle tutorilleen, mikäli työ kuormittaa liikaa”, Ivaska toteaa. Ivaska haluaa peräänkuuluttaa nuorten lääkärien turvallista oppimisympäristöä: ”Erikoistuva ei ole pelkkä työvoimaresurssi vaan nimenomaan oppimassa. Hyvän oppimisen edellytys on ilmapiiri, jossa uskaltaa myös epäonnistua.” 

  

TEKSTI: Katariina Seittenranta