Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Edunvalvonnan perusteet: Erikoistuvan lääkärin palkka nousee ja uraporrasjärjestelmä luo uusia palkkaluokkia  
Etusivu > Edunvalvonnan perusteet: Erikoistuvan lääkärin palkka nousee ja uraporrasjärjestelmä luo uusia palkkaluokkia  

Edunvalvonnan perusteet: Erikoistuvan lääkärin palkka nousee ja uraporrasjärjestelmä luo uusia palkkaluokkia  

Virkasuhteessa olevien lääkärien palkkausjärjestelmä kokee lähiaikoina suurimman uudistuksen vuosikymmeniin, kun Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n neuvottelema lääkärien uusi uraporrasjärjestelmä otetaan käyttöön. Samalla on sovittu siitä, että 1.6.2023 voimaan tullut keskitetty palkankorotuserä kohdennetaan erikoistuville lääkäreille.   

Käytännössä tämä tarkoittaa, että sekä Lääkärisopimuksen palkkaportaat että palkan määrä kehittyvät erikoistuvan lääkärin kannalta myönteiseen suuntaan. Tässä tekstissä käydään läpi keskeiset erikoistuvaa lääkäriä koskevat muutokset sekä se, miten niiden pitäisi näkyä palkkakuitilla.  

Erikoistuvan lääkärin työmarkkinatilanteen paranemisesta on kiittäminen sekä Lääkäriliiton että Nuorten Lääkärien Yhdistyksen toimijoita, jotka ovat läpi kevään tehneet työtä sopimusratkaisun eteen. Edunvalvonnan vaiheista on kertonut enemmän Riku Metsälä puheenjohtajan palstalla NL-lehden 4/23 sivulla 7.  

Erikoistuvan lääkärin palkankorotukset  

Viime keväänä käytyjen virka- ja työehtosopimusneuvotteluiden aikana sovittiin historiallisen suurista korotuksista sosiaali- ja terveysalalle. Palkkoja nostavat samanaikaisesti niin yleiset palkankorotukset, palkkojen yhteensovittaminen hyvinvointialueilla kuin sote-alan palkkaohjelmakin. Palkkaohjelmaan kuuluvan, niin kutsutun ”perälautavaikutuksen” myötä Lääkärisopimusta soveltavilla palkansaajilla palkat nousevat keskimäärin noin 21 % vuosien 2022–2027 aikana. Palkkaratkaisu ja siihen sisältyvä perälautavaikutus on tarkemmin kuvattu Edunvalvojan oppaassa Nuori Lääkäri -lehden numerossa 3/2022.  

Erikoistuvien lääkärien näkökulmasta haasteeksi uhkasi muodostua se, että sopimusratkaisun korotukset tulevat suurilta osin niin kutsuttuina paikallisina erinä, joiden kohdentamisesta työnantaja ja työntekijät sopivat työpaikoittain. Historiallisesti paikalliset erät ovat kohdentuneet pääsääntöisesti muille kuin erikoistumisvaiheessa oleville lääkäreille. Mikäli näin olisi toimittu myös tällä kertaa, olisivat erikoistuvien lääkärien palkankorotukset jääneet jälkeen muista Sote-alan palkoista.  

NLY on pitkin kevättä tehnyt runsaasti töitä sen eteen, että erikoistuvat huomioidaan palkkaohjelman kohdentamisessa

NLY on pitkin kevättä tehnyt runsaasti töitä sen eteen, että myös erikoistuvat huomioidaan palkkaohjelman erien kohdentamisessa. Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi toukokuussa Nuorten Lääkärien Yhdistyksen aloitteen siitä, että palkankorotusten jatkoneuvotteluissa erikoistuvien lääkärien ansiotason nousu tulee turvata. Aloitteen seurauksena KT ja JUKO sopivat, että 1.6.2023 voimaan tuleva keskitetty erä kohdennetaan erikoistuvien lääkärien taulukkopalkkoihin. 

Peruspalkka nousee aloittavalla erikoistuvalla siis vuodessa yli 3200 euroa vuodessa, josta keskitetyn erän vaikutus on lähes 2000 euroa

Vuoden 2023 palkankorotukset on koottu taulukkoon 1. Yleiskorotukset nostavat palkkoja 2,2 % kesäkuussa ja 0,77 % lokakuussa, minkä lisäksi keskitetty erä nostaa palkkoja erikoistuvien lääkärien ensimmäisessä palkkaportaassa (alle 3 vuotta työkokemusta) noin 4,6 % ja lisäksi sairaalassa erikoistuvilla toisessa palkkaportaassa (yli 3 vuotta työkokemusta) noin 2,5 %. Rahaksi muutettuna peruspalkka nousee aloittavalla erikoistuvalla siis vuodessa yli 3200 euroa vuodessa, josta keskitetyn erän vaikutus on lähes 2000 euroa. 

Korotukset tulevat erikoistuvien lääkärien peruspalkkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ne heijastuvat kertoimineen myös päivystysajan korvauksiin.  

Palkkausjärjestelmän muutos

Poikkeuksellisen suuri taulukkopalkkojen korotus ei kuitenkaan ole ainut uudistus erikoistuvan lääkärin palkkauksessa. Neuvotteluosapuolet sopivat lisäksi, että koko lääkärien palkkausjärjestelmän rakenne muutetaan ja käyttöön otetaan uusi uraporrasjärjestelmä.    

Ajatuksena on, että palkkausjärjestelmä huomioisi jatkossa paremmin osaamisen ja vastuun kehittymisen työuran aikana. Uudessa järjestelmässä portaita on enemmän kuin aikaisemmin ja portaille kuuluvat osaaminen ja vastuu on määritelty aikaisempaa tarkemmin. Koko uraporrasjärjestelmä kaikkine portaineen on kattavasti kuvattu KT:n yleiskirjeessä 21/2023.  

Erikoistuvien lääkärien osalta uraporrasjärjestelmän keskeisin muutos on uusi palkkaluokka erikoistumisen loppuvaiheessa oleville lääkäreille.  

Erikoistuvien lääkärien osalta uraporrasjärjestelmän keskeisin muutos on uusi palkkaluokka erikoistumisen loppuvaiheessa oleville lääkäreille. Erikoistuvan lääkärin vaativat tehtävät -palkkaluokassa uraporraspalkka on 1.10.2023 alkaen 4 492,34 €. KT:n yleiskirjeen mukaan tälle uudelle portaalle sijoitetaan erikoistumisensa loppuvaiheessa oleva lääkäri, jonka työnkuva on lähes erikoislääkärin tasolla. Erikoistuva tekee poliklinikalla tai osastolla erikoislääkärin toimenkuvaa vastaavia tehtäviä. 

Uusi palkkaluokka on erinomainen uudistus ja tukee erikoistuvan lääkärin palkkakehitystä samalla kun kliininen vastuu lisääntyy. Päätös siitä, mitkä tehtävät sijoitetaan millekin uraportaille tehdään syksyn aikana työnantajakohtaisesti neuvotellen.  

Osaamisen ja vastuun lisäksi työntekijälle voidaan maksaa tehtävälisää sellaisista tehtävistä, joita ei ole huomioitu uraporrasjärjestelmässä. Nämä lisät on määritelty valtakunnallisesti. Lisäksi työntekijälle voidaan maksaa henkilökohtaista lisää, työkokemuslisää, suoritepalkkioita ja tulospalkkiota.  

Mitä erikoistuvan lääkärin tulee nyt tehdä?  

 Tärkeää on seurata omaa palkkakuittia ja varmistaa, että korotukset tulevat suunnitellusti maksuun. 1.6.2023 voimaan tulleet korotukset maksetaan takautuvasti viimeistään joulukuun 2023 normaaleina palkanmaksupäivinä. Erikoistuvien lääkärien saamat keskitetyn erän korotukset pyritään kuitenkin maksamaan mahdollisimman pian. Erityisen tarkkana kannattaa olla sen kanssa, että huomioi palkan nousevan kahteen otteeseen: ensin 1.6. erien osalta ja vielä 1.10. yleiskorotuksen osalta.   

Tärkeää on seurata omaa palkkakuittia ja varmistaa, että korotukset tulevat maksuun 

Erityisesti niiden erikoistuvien, joiden tehtävät voisivat kuulua uuteen vaativien tehtävien palkkaluokkaan, kannattaa huolehtia siitä, että heidät sijoitetaan jatkossa oikealle uraportaalle. Jos pohtii oman tehtävän asettumista portaille, kannattaa asiasta olla mahdollisimman pian yhteydessä oman työpaikan luottamusmieheen. Luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät Lääkäriliiton internetsivuilta.  

Myös NLY auttaa, neuvoo ja tukee tarvittaessa, mikäli uusi palkkausjärjestelmä herättää kysymyksiä. 

Joel Kontiainen
Edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja