Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Koulutusvaliokuntakolumni: Johtamisopintojen viemää
Etusivu > Koulutusvaliokuntakolumni: Johtamisopintojen viemää

Koulutusvaliokuntakolumni: Johtamisopintojen viemää

Keskustellaan hetki erikoistuvan lääkärin johtamisopinnoista ja niiden tarjoamasta opista. Keskustellaan niistä siksi, että johtamisopintojen toteutuksesta on kuulunut sekä hyvää että huonoa palautetta. Oman kokemukseni mukaan johtamisopinnot olivat todella mielenkiintoiset ja sisälsivät sen mitä luvattiin ja mitä niiltä edellytettiin. Tämänhän pitäisi olla opinnoissa itsestäänselvyys, mutta valitettavan usein näin ei ole. Nyt oli, ainakin Tampereen yliopistossa.  

Suoritin edellisen lukuvuoden aikana Tampereen yliopistossa pakolliset johtamisopinnot, jotka ovat osa erikoistuvan lääkärin tutkintoon kuuluvia opintoja. Pakollisten johtamisopintojen laajuus on 10 opintopistettä. Opinnot olivat monipuolisia tehtävineen ja toteutuksineen. Opinnot sisälsivät ennakkotehtäviä, webinaaripäiviä ja verkko-opiskelutehtäviä. Lisäksi lopulta kaikista johtamisopintojen osista muodostettiin oman johtajuuden kehittymisen portfolio.  Webinaaripäivät koostuivat luennoista, keskusteluista ja erilaisista ryhmätehtävistä.  Johtamisopintoja on mahdollista jatkaa vielä laajemmin 20 opintopisteen laajuisesti. 

Johtamisopinnoissa käsiteltiin vuorovaikutustaitoja, itsensä ja moniammatillisen tiimin johtamista, lähiesimiehen ja alaisen asemaa, lääkäriasiantuntijuutta, juridiikkaa vastuineen, velvollisuuksineen ja oikeuksineen, palvelujärjestelmiä, diagnostiikkaa sekä hoitomuotojen kustannuksia ja vaikuttavuutta, toimintasektoreiden työskentelytapoja sekä erikoisalojen ja työyhteisöjen kehittämistä. Johtamisopinnot olivat aihepiireiltään laajoja ja aihealueineen vaihtelevia. Opinnoissa hyödynnettiin erilaisia oppimismenetelmiä, mikä lisäsi opintojen mielekkyyttä.  

Luennoitsijat olivat erilaisista taustoista, esimerkiksi sote-alan johtajia ja kauppatieteilijöitä. Ilmapiiri opinnoissa oli välitön ja kannustava. Tehtävistä sai monipuolista ja kannustavaa palautetta. Opintojen vastuuhenkilöiden ammattitaito ja innostus olivat varmasti osasyy siihen, miksi opinnoista oli saatu rakennettua mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä.  

Tehtävien kautta käsiteltiin erilaisten työyhteisöjen johtamistapoja, kyseenalaistettiin toteutuneita johtamisratkaisuja ja jaettiin onnistumisia. Pohdittiin hyvää ja huonoa johtajuutta sekä esimiestoimintaa. Ennen kaikkea, eri webinaareissa toistuivat keskustelut siitä, miksi nuoria lääkäreitä on niin vähän johtotehtävissä. Miksi johtotehtäviin vaaditaan usein erikoislääkärin tutkinto? Tätä aloin pohtimaan itsekin aivan uudella tavalla. 

Paras kliinikko ei välttämättä ole paras johtaja. Suurin kiinnostus johtotehtävistä saattaa löytyä juuri siltä nuorelta lääkäriltä. Aito kiinnostus johtamista kohtaan edesauttaa itse johtajaakin kehittämään, kehittymään ja panostamaan johtajuuteen.  

Lääketieteen opinnoissa johtajuutta opetetaan lopulta varsin vähän. Perusopetuksessa johtajaopinnot ovat kevyt pintaraapaisu johtajuudesta eikä niistä valitettavasti ole paljoa huudeltavaa jälkipolville. Johtajuutta olisi hyvä opettaa enemmän jo lääkärin perusopinnoissa, sillä lääkäri toimii aina jonkinlaisena johtajana. Omaa johtamistyyliä ja ylipäätään itseä johtajana olisi hyvä osata tarkastella eri näkökulmista jo työuran alussa; mitkä asiat ovat omia vahvuuksia ja missä asioissa on kehittämisen tarvetta.  

Olisiko sinusta, nuori lääkäri, tulevaisuudessa johtajaksi? 

Kannustan avoimin mielin osallistumaan johtamisopintoihin, arvioimaan ja kehittämään omia johtamistaitoja. Kollegoiden kanssa keskustelun ja jaettujen kokemusten myötä on mahdollista saada ideoita omaan työyhteisöön. Olisiko sinusta, nuori lääkäri, tulevaisuudessa johtajaksi?  

Laura Salmi 
Koulutusvaliokunnan jäsen